Sıra
No
Karar
No
Karar Tarihi

KARAR    (pdf formatındadır)
1 1 13.07.2011 Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı Seçimi
2 2 19.10.2012 Alt Komisyonların Kurulması Kararı
3 3 17.02.2012 Ekmek İsrafının Önlenmesi ve İhtiyaç Fazlası Ekmeğin Değerlendirilmesine İlişkin Alt Komisyon Kurulması Kararı
4 4 17.02.2012 Dersim Olayları (1937-1938) ve Sonrasında Yaşananlar Nedeniyle Oluşan Mağduriyetlerin Giderilmesi İle İlgili Alt Komisyon Kurulması Kararı
5 5 02.03.2012 Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okulların fizikî donanımları ile ilgili standartlar oluşturulması hakkında karar.
6 6 02.03.2012 Kayıp-Kaçak Kullanım Bedelinin Tüketicilerden Haksız Olarak Tahsil Edildiği Ve Elektrik Sayaçlarının Tüketicinin Talebi Olmaksızın Değiştirilerek Bedelinin Haksız Olarak Tüketiciye Yüklenmesi Kararı
7 7 27.04.2012 Dilekçe Komisyonunun 1947 Ve 1948 Tarihli Kapalı Oturum Tutanaklarının Ve Özetlerinin Gizliliğinin Kaldırılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından İstenmesi Kararı,
8 8 02.03.2012 Kayıp-Kaçak Kullanım Bedelinin Tüketicilerden Haksız Olarak Tahsil Edildiği Ve Elektrik Sayaçlarının Tüketicinin Talebi Olmaksızın Değiştirilerek Bedelinin Haksız Olarak Tüketiciye Yüklenmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun, Konunun TBMM Genel Kuruluna Sevki Hakkında Karar
9 9 03.05.2012 Otopark Yönetmeliği Kapsamında Belediyeler Tarafından Otopark Yapmak Üzere Toplanan Otopark Bedellerinin Akıbetinin Araştırılması ve Otopark Bedellerinin Amaç Dışı kullanılmasının önlenmesi kararı
10 10 21.06.2012 Belediye İmar Planlarında Okul Sahası Olarak Ayrılan Gayrimenkulleri Hakkında, İlgili İdare Makamları Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma İşlemi Veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarına Aykırılıkların Kaldırılması Hakkındaki Kararı.
11 11 21.06.2012 Ekmek İsrafının Önlenmesi ve İhtiyaç Fazlası Ekmeğin Değerlendirilmesi Kararı.
12 12 21.06.2012 Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyılardan Halkın Kullanımının Mevzuata Aykırı Olarak Sınırlandığını Belirterek Bu Sınırlamaların Kaldırılması ve Gerekli Önlemlerin Alınması Kararı.
13 13 21.06.2012 Askeri Okullarda Ayrımcılığa Uğradıkları, Haksız Olarak İlişiklerinin Kesildiği İddiaEdilerek, Konunun Araştırılması, Askeri Okullardan İlişiği Kesilenlerin TazminatYükümlülüğünün Azaltılması Kaldırılması Kararı .
14 14 04.07.2013 Güvence Hesabı Kurumunca Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Gerekli Ödemelerin Yapılmadığı ve Hesabın Kamu Tarafından Yeterince Denetlenmediği İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin Karar.
15 15 04.07.2013 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle İdari Görevlerde Çalışan Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanları ile Birleştirilerek Defterdarlık Uzmanı Kadrolarına Atanmaları ve Bu Düzenlemeyle Denetim Haklarının Ellerinden Alındığı ve Statü Olarak Geriledikleri İddiasını İçeren Çok Sayıdaki Dilekçeye İlişkin Karar.
16 16 04.07.2013 Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 2012/42 Sayılı Kararı Üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün 193 ve 195 Sayılı Otobüs Hatlarını Kaldırması ve Metrobüs Sistemine Geçmesi Sonucu Mağduriyet Oluştuğu ve Eski Sisteme Geri Dönülmesi Talepleriyle İlgili Dilekçelere İlişkin Karar.
17 17 04.07.2013 27 Mayıs 1960 Ara Rejiminden Sonra Yassıada’da Kurulan Yüksek Adalet Divanı Tarafından Eski Başbakanlardan Adnan MENDERES, Eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü ZORLU, Eski Maliye Bakanı Hasan POLATKAN Hakkında Verilen Mahkûmiyet Kararının İptali veya İlgili Kararın Yok Sayılması Talebini İçeren Dilekçeye İlişkin Karar.
18 18 04.07.2013 Dersim Olayları (1937-1938) ve Sonrasında Yaşananlar Nedeniyle Oluşan Mağduriyetlerin Giderilmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyonun Çalışma Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Kararı.
19 19 04.07.2013 Yeterli Hizmet Üretilmediği Halde Hesap İşletim Ücreti, Kart Aidatı Gibi Çeşitli Adlar Altında Bankalarca Tüketici Haklarına Aykırı Bedeller Alındığı ve Gerekli Denetimlerin Yapılmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin Karar.
20 20 08.10.2013 Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı Seçimi
21 21 07.11.2013 24. Dönem 4’üncü Yasama Yılı süresince TBMM Genel Kurulunun toplantı saatlerinde Komisyon Genel Kurulu görüşmesi yapılabilmesi için TBMM Başkanlık Divanından İçtüzüğün 35’inci maddesine göre izin talebinde bulunulmasına dair karar.
22 22 07.11.2013 Gelir uzmanlarından Gökmen ŞAHİN ve benzer mahiyetteki çok sayıdaki kişinin, “2003,2004 ve 2006 tarihlerinde aynı yarışma sınavı ile mesleğe alındıklarını ancak farklı kadro unvanlarına atandıklarını belirterek zaman içerisinde yapılan düzenlemeler sonucu bu kadrolar arasında ortaya çıkan statü ve ekonomik farklar nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği” talebini içeren dilekçelere ilişkin karar.
23 23 07.11.2013 2008 yılında dövize endeksli konut kredisi olarak bankaların yönlendirmesiyle Japonya ve İsviçre para birimiyle kredi çektiklerini ancak zamanla bu para birimlerinin aşırı değer kazanmasıyla kredi ödemelerinin arttığını ve geri ödeme konusunda çok zor duruma düştüklerini, mağdur olduklarını belirten dilekçelere ait karar
24 24 09.01.2014 Dilekçe Komisyonu Başkan Seçimi


GİRİŞ KOMİSYON HAKKINDA TARİHÇE MEVZUAT ÜYELER KAMU DENETÇİLİĞİ KOMİSYONA BAŞVURU DİLEKÇENİN İZLEDİĞİ YOL DİLEKÇE İSTATİSTİKLERİ GENEL KURUL KARARLARI