Karar No.

KARAR (pdf formatındadır)

1 Başkanlık Divanı Seçimi
2 Kesilen Konut Edindirme Yardımı Geri Ödemelerinin Yapılması Hk.
3 Deprem Riski Altındaki Yapılara İlişkin 654 Sayılı Kanununda Değişiklik Talebi Hk.
4 Telefon Konuşmalarından Alınan Sabit Ücretlerin Kaldırılması Hk.
5 Devlet Memurları Sınavının Geçerlik Süresinin Uzatılması Hk.
6 Başkanlık Divanı Seçimi
7 Doğrudan Gelir Desteği Uygulamaları Hakkında Hk.
8

Köye Dönüş Projesi Hk

9 Muhtarların Sosyal ve Mali Durumlarının İyileştirilmesi Hk
10 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik İşlemleri Ve Uygulamaları Hk
11 Çarşı Ve Mahalle Bekçilerinin Sorunları Hakkında Hk.
12 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hk.
13 Vatandaşlardan SPK Kaydına Girmeden Sermaye Toplayan Holdingler Hk
14 Televizyon Kanallarında Yayınlanan Olumsuz İçerikli Programların Engellenmesi Hk
15 Türk Diline Giren Yabancı Kökenli Kelimelerin Engellenmesi Hk
16 İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller Hk
17 Yaşlılar İçin Gündüz Bakımevi Açılması Hk.
18 Televizyon Kanallarında Yayınlanan Olumsuz İçerikli Programların Engellenmesi İlişkin Komisyon Kararının Uygulamaya Geçirilmediği Gerekçesiyle Konunun Meclis Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair Komisyon Raporu
19 İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkullere  İlişkin Komisyon Kararının Uygulamaya Geçirilmediği Gerekçesiyle Konunun Meclis Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair Komisyon Raporu
20 1999 yılında meydana gelen deprem dolayısıyla gayri menkullerinin kamu hizmetine tahsis edilmesi nedeniyle uğramış oldukları zararın tazmin edilmesi hk.
21 Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Kutlu Köyündeki tarihi değeri olan, Metri Kisman Ahmet Kalesi’nin restorasyonunun yapılarak korumaya alınması talebi hk.
22 Meclis Başkanlığının talebi üzerine, Meclis İçtüzüğünün ‘Dilekçelerin Karara Bağlanması Esas ve Usulleri bölümü’ hakkında Komisyonca kabul edilen öneri metin.
23 Çin mallarının kalitesizliği ve ucuzluğu nedeniyle ülke ekonomisine verdiği zararların önlenmesi talebi hk.
24 Türkiye- Ermenistan sınırına 16 km. mesafede eski teknolojisi ile faaliyet gösteren Metzamor Nükleer Santralinin kapatılmasının sağlanması talebi hk.
25 Katip Üye seçimi
26 9285 Numaralı Dilekçe Hakkında Sayıştay Denetimi Talebi
27 Başkasının kimlik bilgilerini kullanarak sahte nüfus cüzdanı çıkartılmasına engel olacak idarî kontrol mekanizmalarının kurulması; aleyhlerine açılan davaların sonlandırılması ve yeni dava açılmasının engellenmesi talepleri hk
28 Eğirdir, Hazar, Beyşehir, Akşehir, Eber Gölleri ile Pazarcık- Kartalkaya Baraj Gölünde yaşanan çevre ve kıyı sorunlarının giderilmesi talebi hk.
29 Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan kredilerin ödemeleri yapılandırılırken “faizlerinin çok yüksek olduğu, ödemelerde mağduriyetlerin doğduğu ve kooperatifin üyeleri arasındaki müteselsil kefillik uygulamasından dolayı, üyelerin hiç tanımadıkları diğer üyelerin borçlarını ödemek durumunda bırakıldıkları ve kooperatiflerde yolsuzluk ve usulsüzlükler olduğunu” içeren dilekçeler hk.
30  İkinci el oto alım ve satımı yapan oto galericileri tarafından satışa sunulan araçların apartman girişlerinde, yol kenarlarında ve kaldırımlarda sergilendiği, bir çoğu LPG’li olan bu araçların, özellikle geceleri apartmanların giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle, binada ve çevrede bulunan halkın can ve mal güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu iddialarını içeren dilekçeler hk.
31 Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının 30/11/2006 tarih ve 10387 numaralı kararına, Aydın Milletvekili Ahmet ERTÜRK’ün TBMM İçtüzüğün 117’nci maddesi gereği yapmış olduğu itiraz hk.
32 İlköğretim Okulu öğretmenlerinin zorunlu olarak İLKSAN’ a üye yapıldıkları için, her ay maaşlarından % 2 oranında kesinti yapıldığı, basında, Sandığın faaliyetleri ile ilgili bir çok yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerinin çıktığı, üyelerinin hak ve menfaatlerini gereği gibi koruyamadığı, İLKSAN üyesi iken, görev yerinin değişmesi nedeniyle üyelikten çıkartılan veya, İLKSAN üyesi değil iken yine görev yerinin değişmesi nedeniyle zorunlu olarak üye yapılan öğretmenlerin mağdur oldukları, İLKSAN’ ın, şaibelerden uzak, üyelerinin hak ve menfaatlerini gereği gibi koruyan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerektiği” yönündeki talepleri içeren dilekçeler hk
GİRİŞ KOMİSYON HAKKINDA TARİHÇE MEVZUAT ÜYELER KAMU DENETÇİLİĞİ KOMİSYONA BAŞVURU DİLEKÇENİN İZLEDİĞİ YOL DİLEKÇE İSTATİSTİKLERİ GENEL KURUL KARARLARI