Dilekçe Hakkı Kutsaldır

 

FAALİYET RAPORLARI

Telefon : (90) (312) 420 53 60     
             
Posta Adresi :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu YHB Oda No.3006
06543 Bakanlıklar - ANKARA

 
Fax       : (90) (312) 420 53 65

 

DUYURULAR

GİRİŞ KOMİSYON HAKKINDA TARİHÇE MEVZUAT ÜYELER KAMU DENETÇİLİĞİ KOMİSYONA BAŞVURU DİLEKÇENİN İZLEDİĞİ YOL DİLEKÇE İSTATİSTİKLERİ GENEL KURUL KARARLARI