Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

Türkçe’deki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması,
Türkçe’nin Korunması ve Geliştirilmesi için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

(10/35,43,49,70)

 
KURULUŞ KARARI14 Şubat 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26787

TBMM KARARI

TÜRKÇE’DEKİ BOZULMA VE YABANCILAŞMANIN ARAŞTIRILMASI, TÜRKÇE’NİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR  

             Karar No: 908                                                                                                     Karar Tarihi: 31/1/2008

             Türkçe’deki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/35, 43, 49, 70) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 31/1/2008 tarihli 57 nci Birleşiminde ve 5/2/2008 tarihinde yapılan Komisyon toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyeliklere yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.  

             Başkan               Necat BİRİNCİ                                    İstanbul               AK Parti
             Başkanvekili       Mevlüt AKGÜN                                     Karaman             AK Parti
             Sözcü                 Metin ERGUN                                       Muğla                 MHP
             Katip                  Muharrem İNCE                                   Yalova                 CHP
             Üye                    Avni ERDEMİR                                      Amasya              AK Parti
             Üye                    İbrahim KAVAZ                                    Erzurum              AK Parti
             Üye                    Abdülhadi KAHYA                                 Hatay                  AK Parti
             Üye                    Necla ARAT                                          İstanbul               CHP
             Üye                    Mehmet DOMAÇ                                  İstanbul               AK Parti
             Üye                    Mesude Nursuna MEMECAN                İstanbul               AK Parti
             Üye                    Hasan ÇALIŞ                                       Karaman             MHP
             Üye                    Ayşe TÜRKMENOĞLU                           Konya                 AK Parti
             Üye                    Mehmet NİLHIDIR                               Muğla                 AK Parti
             Üye                    Suat KILIÇ                                          Samsun               AK Parti
             Üye                    Şerafettin HALİS                                 Tunceli                DTP
             Üye                    Ali KOÇAL                                            Zonguldak           CHP


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM