Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
(10/348, 551, 666, 667, 668)

KURULUŞ KARARI


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

K A R A R

 

KANSER HASTALIĞI KONUSUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA İLİŞKİN KARAR

 

 Karar No: 962                                                     Karar Tarihi: 13/04/2010

 

Kanser hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 16 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 13/04/2010 tarihli 85 inci Birleşiminde karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Başkan                                              Kâtip Üye                                   Kâtip Üye
Nevzat PAKDİL                                  Fatih METİN                              Yaşar TÜZÜN


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

K A R A R

 

KANSER HASTALIĞI KONUSUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA İLİŞKİN KARAR

 

 Karar No: 962                                                     Karar Tarihi: 13/04/2010

 

Kanser hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 16 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 13/04/2010 tarihli 85 inci Birleşiminde karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

ASLI GİBİDİR

 

Dr. İrfan NEZİROĞLU
Kanunlar ve Kararlar Müdürü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM