Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

( 10 / 60,63,99,242,243,244,245,246,254,256)
 

Önceki Dönemlerden İlgili Komisyon Raporları

21. Dönem Raporu

İletişim Bilgileri

  İletişim Adresi : Halkla İlişkiler Binası
B.Blok 2.Kat 4.Banko
Telefon : (312) 420 53 87 - 88
  Fax : (312) 420 53 76
E-Posta : deprem@tbmm.gov.tr

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM