VİŞEGRAD’DAKİ SOKULLU MEHMET PAŞA KÖPRÜSÜNÜN YAPISAL UNSURLARININ DURUMUNUN TESPİT EDİLMESİ, RESTORASYON PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE PROJENİN UYGULANMASI KONUSUNDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ Uygun Bulunduğuna Daİr Kanun

Kanun No. 6630

 

            Kabul Tarihi: 12/2/2015      

 

MADDE 1- (1) 24 Mayıs 2007 tarihinde imzalanan “Vişegrad’daki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü’nün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.