Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KANUN

ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI YAZMANLIĞININ STATÜSÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6421

 

Kabul Tarihi: 13/2/2013      

 

MADDE 1- (1) 17 Haziran 2006 tarihinde Almatı’da imzalanan “Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(s. sayısı: 69)