Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


9 Temmuz 1999 Tarİhİnde Sİngapur’da İmzalanan Türkİye Cumhurİyetİ İle Sİngapur Cumhurİyetİ Arasında Gelİr Üzerİnden Alınan Vergİlerde Çİfte Vergİlendİrmeyİ Önleme ve Vergİ Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değİştİren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daİr Kanun

Kanun No. 6419

 

Kabul Tarihi: 13/2/2013      

 

MADDE 1- (1) “9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur’da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(s. sayısı: 334)