Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


KARADENİZ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GUVERNÖRLER KURULU KARARININ ONAYLANMASININ Uygun Bulunduğuna Daİr Kanun

Kanun No. 6315

 

Kabul Tarihi: 17/5/2012      

MADDE 1- (1) Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında değişiklik yapılmasına ilişkin Guvernörler Kurulu Kararının onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.