Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5551

 

Kabul Tarihi : 13/10/2006      

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “Otuz” ibaresi “Yirmibeş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde oylanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ

SONUNDA YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI

 

 

 

 

MADDE 1                 : Oylamaya katılan üye             : 451

                                     Kabul                                                : 414

                                     Ret                                                    : 23

                                     Çekimser                                          : 5

                                     Geçersiz                                            : 1

                                     Boş                                                   : 8

 

 

 

MADDE 2                 : Oylamaya katılan üye             : 446

                                     Kabul                                                : 413

                                     Ret                                                    : 26

                                     Çekimser                                          : 2

                                     Geçersiz                                            : 2

                                     Boş                                                   : 3

 

 

 

 

 

 

TÜMÜ                        : Oylamaya katılan üye             : 445

                                     Kabul                                                : 413

                                     Ret                                                    : 19

                                     Çekimser                                          : 3

                                     Geçersiz                                            : 5

                                     Boş                                                   : 5