Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5504

 

Kabul Tarihi : 18/5/2006      

MADDE 1- 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinde geçen "temmuz ve ağustos ayları" ibaresi "haziran ve temmuz ayları" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar  Kurulu yürütür.