Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


2006 YILI PROGRAMININ HAZIRLANMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No.  5339

 

Kabul Tarihi : 28.4.2005      

 

MADDE 1.- Dokuzuncu Kalkınma Planının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bir yıl ertelenmiştir. 2006 Yılı Programının, Hükümet Programı ve izlenen politikalar doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konulması hususunda Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE  2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE  3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.