Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5276

 

Kabul Tarihi : 25.12.2004       

 

MADDE 1. - Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere, ilişik (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (I) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU   : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

(II) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(MESLEK MENSUPLARI)

 

 

SERBEST

TUTULAN

 

 

 

KADRO

KADRO

 

UNVAN

DERECE

ADEDİ

ADEDİ

TOPLAM

ADALET BAŞMÜFETTİŞİ

1

10

-

10

ADALET MÜFETTİŞİ

1

25

-

25

ADALET MÜFETTİŞİ

2

45

-

45

ADALET MÜFETTİŞİ

3

20

-

20

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

100

 

100

 

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU   : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : TAŞRA

(II) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(MESLEK MENSUPLARI)

                                                                      

 

 

SERBEST

TUTULAN

 

 

 

KADRO

KADRO

 

UNVAN

DERECE

ADEDİ

ADEDİ

TOPLAM

HÂKİM VE SAVCI

2

250

-

250

HÂKİM VE SAVCI

3

450

-

450

HÂKİM VE SAVCI

4

450

-

450

HÂKİM VE SAVCI

5

650

-

650

HÂKİM VE SAVCI

6

450

-

450

HÂKİM VE SAVCI

7

350

-

350

HÂKİM VE SAVCI

8

400

-

400

HÂKİM

2

150

-

150

HÂKİM

3

150

-

150

HÂKİM

4

150

-

150

HÂKİM

5

150

-

150

HÂKİM

6

150

-

150

HÂKİM

7

125

-

125

HÂKİM

8

125

-

125

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

4000

 

4000

 

 

(3) SAYILI LİSTE

KURUMU   : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : TAŞRA

 

(I) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

                                                       

 

 

 

SERBEST

TUTULAN

 

 

 

 

 

KADRO

KADRO

 

 

SINIF

UNVAN

DERECE

ADEDİ

ADEDİ

TOPLAM

 

GİH

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

4

100

-

100

 

GİH

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

5

150

-

150

 

GİH

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

6

100

-

100

 

GİH

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

7

150

-

150

 

GİH

HÂKİM ADAYI

9

1000

-

1000

 

GİH

ZABIT KÂTİBİ

5

1000

-

1000

 

GİH

ZABIT KÂTİBİ

6

500

-

500

 

GİH

ZABIT KÂTİBİ

7

500

-

500

 

GİH

ZABIT KÂTİBİ

8

500

-

500

 

GİH

ZABIT KÂTİBİ

9

500

-

500

 

GİH

ZABIT KÂTİBİ

10

600

-

600

 

GİH

ZABIT KÂTİBİ

11

700

-

700

 

GİH

ZABIT KÂTİBİ

12

700

-

700

 

 

 

 

         

 

        

 

 

 

TOPLAM

6 500

 

6 500

 

 

 

(4) SAYILI LİSTE

(I) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

KURUMU   : ADALET BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

 

 

 

 

 

SERBEST

TUTULAN

 

 

 

 

 

KADRO

KADRO

 

 

SINIF

UNVAN

DERECE

ADEDİ

ADEDİ

TOPLAM

 

THS

MÜHENDİS

6

5

-

5

 

THS

MÜHENDİS

7

5

-

5

 

THS

MÜHENDİS

8

5

-

5

 

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV.

9

24

-

24

 

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV.

10

40

-

40

 

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREV.

11

40

-

40

 

 

 

TOPLAM

   119

 

119