Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) KURULUŞ YASASI VE

SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KYOTO VE MINNEAPOLIS

TAM YETKİLİ KONFERANSLARI SONUÇ BELGELERİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 4874       

 

Kabul Tarihi : 4.6.2003       

 

MADDE 1. – 19 Eylül-14 Ekim 1994 tarihlerinde Kyoto’da ve 12 Ekim - 6 Kasım 1998 tarihlerinde Minneapolis’te yapılan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tam Yetkili Konferanslarında kabul edilen ve ITU Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde değişiklik yapan Sonuç Belgelerinin ekli beyanlarla ve çekincelerle onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. –  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

NOT: SONUÇ BELGELERİNİN METİNLERİ FİLME ALINDIĞI İÇİN EKTE YER ALMAMAKTADIR.