İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği

ORHAN ATALAY

İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı

ARDAHAN Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 58 36 +90 (312) 420 58 37
Faks : +90 (312) 420 24 88
E-Posta : orhan.atalay@tbmm.gov.tr

AHMET ZENBİLCİ

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcüsü
(10 / 38, 466, 494, 536, 978, 983, 984) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Katip Üyesi
Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi
İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Üyesi

ADANA Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 61 06 +90 (312) 420 61 07
Faks : +90 (312) 420 23 77
E-Posta : ahmet.zenbilci@tbmm.gov.tr

HACI AHMET ÖZDEMİR

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi
(10 / 96, 234, 409, 501, 698, 1743, 1747, 1912, 2187, 2203, 2303, 2353, 2389, 2477, 2673, 2675, 2697...) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi
İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Üyesi

KONYA Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 60 38 +90 (312) 420 60 39
Faks : +90 (312) 420 23 04
E-Posta :

SERKAN TOPAL

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi
İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Üyesi

HATAY Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 56 94 +90 (312) 420 56 95
Faks : +90 (312) 420 21 49
E-Posta :

MAHMUT CELADET GAYDALI

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi
Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Üyesi

BİTLİS Milletvekili

Telefon : +90 (312) 420 58 60 +90 (312) 420 58 61
Faks : +90 (312) 420 22 26
E-Posta : MahmutCeladet.GAYDALI@tbmm.gov.tr