Komisyon Hakkında

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, TBMM İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren bir ihtisas komisyonudur.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu; TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen tarım, orman, hayvancılık, arazi kullanımı, toprak koruma ve köy yaşamının düzenlenmesi ve benzeri konulardaki kanun tekliflerini görüşmektedir.