Komisyon Hakkında

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, TBMM İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren bir ihtisas komisyonudur. 27. Yasama Döneminde Komisyonun üye sayısı yirmi altı olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerinin on üçü Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, altısı Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, üçü Halkların Demokratik Partisi Grubuna, ikisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna ve ikisi İyi Parti Grubuna mensuptur. Komisyon, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçmektedir. 27. Yasama Döneminde Komisyon Başkanlığına Ak Parti Konya Milletvekili Tahir AKYÜREK seçilirken, Komisyon Başkanvekilliğine Ak Parti Aydın Milletvekili Metin YAVUZ, Sözcülüğe Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Kâtipliğe Ak Parti Erzincan Milletvekili Burhan ÇAKIR seçilmiştir.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu; TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen bayındırlık, imar ve iskân, haberleşme, elektronik haberleşme, elektronik ticaret, denizcilik, posta iş ve hizmetleri ile turizm işleri ve benzeri konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir.