Komisyon Hakkında

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek ve istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifleri ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere 15.04.2003 tarihli ve 4847 sayılı Kanunla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde faaliyette bulunan 17. komisyon olarak kurulmuştur.

27. Dönem'de Komisyon'un üye sayısı 26 olarak belirlenmiştir. Siyasi partilerin ve bağımsızların TBMM Genel Kurul'undaki sandalye dağılımına göre belirlenen üyeliklere göre, AK Parti'nin 13, CHP'nin 6, HDP'nin 3, MHP'nin 2  ve İYİ Parti'nin 2 üyesi bulunmaktadır.

Komisyon Hakkında Detaylı Bilgi

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek ve istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifleri ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Avrupa Birliği mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere 15.04.2003 tarihli ve 4847 sayılı Kanunla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde faaliyette bulunan 17. komisyon olarak kurulmuştur.

27. Dönem'de Komisyon'un üye sayısı 26 olarak belirlenmiştir. Siyasi partilerin ve bağımsızların TBMM Genel Kurul'undaki sandalye dağılımına göre belirlenen üyeliklere göre, AK Parti'nin 13, CHP'nin 6, HDP'nin 3, MHP'nin 2 ve İYİ Parti'nin 2 üyesi bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun görevleri şunlardır:

- Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan kanun teklifleri ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak.
- Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek.
- Her yasama yılının sonunda Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecindeki gelişmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamak ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Yürütmenin bilgisine sunmak.
- Avrupa Birliği’ndeki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek.
- Avrupa Birliği kurumları ile diğer üye ve aday ülke eş parlamentoları ve Avrupa Birliği komisyonlarıyla ilişkileri yürütmek.
- Avrupa Birliği’ne katılım konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek.
- Avrupa Birliği’ne katılım konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak.

Komisyon, görevleri ile ilgili olarak, bakanlıklardan, genel ve katma bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkilerine sahiptir.

Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir. Ankara dışında ve yurt dışında da çalışabilir.

Komisyon Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve ulusal parlamentoların AB işlerinden sorumlu komisyonlarıyla toplantılar ve görüşmeler yaparak bir tür parlamenter diplomasi yürütmektedir. Böylece, Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılımı yönünde parlamenter düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.

Her yıl düzenli olarak katılım sağlanan "Avrupa Birliği Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı" (COSAC) ve "Batı Balkanlar Avrupa Birliği Bütünleşme Komisyonları Konferansı" (COSAP) bunun örneklerinden biridir.

Ayrıca, AB Uyum Komisyonu üyeleri, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşmasına dayanılarak oluşturulan Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyelerini de oluşturmaktadır.