55    III. Yılmaz Hükümeti ( 30.06.1997 -   )

Başbakan Necmeddin ERBAKAN’ın 18.06.1997 tarihinde koalisyon protokolü uyarınca görevi DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’e devretmek üzere istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Hükümeti kurma görevini 20.06.1997 tarihinde Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili A. Mesut YILMAZ’a verdi (20.06.1997 tarih Cumhurbaşkanlığı KAN. KAR. 39-08-2-97-392 sayılı yazı ile)
Mesut YILMAZ tarafından Cumhurbaşkanlığına, 30.06.1997 tarih B.02.0.PPG.0.12-1/1-13696 sayılı yazı ile sunulan bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanlığının 30.06.1997 tarih ve 39-08-3-97-402 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve 55. Hükümet fiilen kurulmuş oldu.
III Yılmaz Hükümeti ANAP, DSP, DTP azınlık koalisyonu şeklinde kurulup CHP tarafından dışarıdan desteklenmiştir.
TBMM Genel Kurulu’nun 30.07.1998 tarihli 131. birleşiminde 11ret, 486 kabul oyu ile genel ve yerel seçimlerin 18 Nisan 1999 Pazar günü yapılması kararı verilmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 maddesi uyarınca Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı istifa etmişlerdir.
TBMM Genel Kurulu’nun 25.11.1998 günü yaptığı 24. Birleşiminde Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan A. Mesut YILMAZ hakkında verilen gensoru önergelerinin ayrı ayrı görüşülmeleri  sırasında Devlet Bakanı Güneş TANER 315 güvensizlik oyu ile, Başbakan A. Mesut YILMAZ başbakanlığındaki III. Yılmaz Hükümeti 314 güvensizlik oyu ile düşürülmüştür.
 
 

Program: 7.07.1996
Güvenoylaması: 8.07.1996
Üye Sayısı: 550
Kabul: 278
Red: 265
Çekinser: 1