29    Ürgüplü Hükümeti (20.02.1965-27.10.1965)

Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suat Hayri Ürgüplü'ye verildi. Ürgüplü AP, YTP, CKMP ve MP'den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu.

1965 genel seçimleri nedeniyle hükümet sona erdi.
 
  

Program: 26.02.1965
Güvenoylaması: 04.03.1965
Üye Sayısı: 450
Kullanılan oy: 432
Kabul: 231
Red: 200
Çekinser: 1
Katılmayan: 5
 
Güvenoylaması yapılmadı.