I. Bayar Hükümeti Bakanlar Kurulu 01.11.1937-11.11.1938

Başvekil

Mahmut Celal BAYAR (İzmir)

Adliye Vekili

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir)

Milli Müdafaa Vekili

Kazım ÖZALP (Balıkesir)

Dahiliye Vekili

Şükrü KAYA (Muğla)

Hariciye Vekili

Tevfik Rüştü ARAS (İzmir)

Maliye Vekili

Fuat AĞRALI (Elazığ)

Maarif Vekili

Saffet ARIKAN (Erzincan)

Nafıa Vekili

Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar)

İktisat Vekili ve Ziraat Vekaleti Vekilliği

Şakir KESEBİR (Tekirdağ)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın)

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Ali Rana TARHAN (İstanbul)

Ziraat Vekili

Faik KURDOĞLU (Manisa) 13.04.1938-11.11.1938