VII. İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu 01.03.1935-01.11.1937

Başvekil

Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya)

Adliye Vekili

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir)

Milli Müdafaa Vekili

Kazım ÖZALP (Balıkesir)

Dahiliye Vekili

Şükrü KAYA (Muğla)

Hariciye Vekili

Tevfik Rüştü ARAS (İzmir)

Maliye Vekili

Fuat AĞRALI (Elazığ)

Maarif Vekili

Zeynel Abidin ÖZMEN (Aydın) 01.03.1935-16.06.1935

Saffet ARIKAN (ERZİNCAN) 16.06.1935-01.11.1937

Nafıa Vekili

Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar)

İktisat Vekili

Mahmut Celal BAYAR (İzmir)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Refik SAYDAM (İstanbul)

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Ali Rana TARHAN (İstanbul)

Ziraat Vekili

Muhlis ERKMEN (Kütahya) 01.03.1935-11.06.1937

Şakir KESEBİR (Tekirdağ) 11.06.1937-01.11.1937