VI. İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu 04.05.1931-01.03.1935

Başvekil

Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya)

Adliye Vekili

Yusuf Kemal TENGİRŞENK (Sinop) 04.05.1931-23.05.1933

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 23.05.1933-01.03.1935

Milli Müdafaa Vekili

Aziz Zekai APAYDIN (Diyarbakır)

Dahiliye Vekili

Şükrü KAYA (Muğla)

Hariciye Vekili

Tevfik Rüştü ARAS (İzmir)

Maliye Vekili

Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 04.05.1931-03.02.1934

Fuat AĞRALI (Elazığ) 03.02.1934-01.03.1935

Maarif Vekili

Esat SAGAY (Bursa ) 04.05.1931-19.09.1932

Reşit Galip (Aydın) 10.11.1932-13.08.1933

Yusuf Hikmet BAYUR (Manisa) 27.10.1933-09.07.1934

Zeynel Abidin ÖZMEN (Aydın) 0 9.07.1934-01.03.1935

Nafıa Vekili

Hilmi URAN (Adana ) 04.05.1931-26.10.1933

Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar) 16.02.1934-01.03.1935

İktisat Vekili

Mustafa Şeref ÖZKAN (Burdur) 04.05.1931-08.09.1932

Mahmut Celal BAYAR (İzmir) 10.11.1932-01.03.1935

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Refik SAYDAM (İstanbul)

Ziraat Vekili

Muhlis ERKMEN (Kütahya) 31.12.1931-01.03.1935

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Ali Rana TARHAN (İstanbul) 31.12.1931-01.03.1935