ERDOĞAN HÜKÜMETİ BAKANLAR KURULU

(29.08.2007 — 06.07.2011)

Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Cemil ÇİÇEK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Hayati YAZICI (29.08.2007-02.05.2009)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Nazım EKREN (29.08.2007-02.05.2009)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Bülent ARINÇ (02.05.2009 - ...)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ali BABACAN (02.05.2009 - ...)

Devlet Bakanı
Mehmet AYDIN

Devlet Bakanı
Murat BAŞESGİOĞLU (29.08.2007-02.05.2009)

Devlet Bakanı
Kürşat TÜZMEN (29.08.2007-02.05.2009)
Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN (02.05.2009 - ...)

Devlet Bakanı
Nimet ÇUBUKÇU (29.08.2007-02.05.2009)
Selma Aliye KAVAF (02.05.2009 - ...)

Devlet Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK (29.08.2007-02.05.2009)

Devlet Bakanı
Mustafa Sait YAZICIOĞLU (29.08.2007-02.05.2009)
Faruk ÇELİK (02.05.2009 - ...)

Devlet Bakanı
Egemen BAĞIŞ (08.01.2009)

Devlet Bakanı
Hayati YAZICI (02.05.2009 - ...)

Devlet Bakanı
Faruk Nafiz ÖZAK (02.05.2009 - ...)

Devlet Bakanı
Cevdet YILMAZ (02.05.2009 - ...)

Adalet Bakanı
Mehmet Ali ŞAHİN (29.08.2007-02.05.2009)
Sadullah ERGİN (02.05.2009 - 08.03.2011)
Ahmet KAHRAMAN (08.03.2011 - ...)

Milli Savunma Bakanı
Mehmet Vecdi GÖNÜL

İçişleri Bakanı
Beşir ATALAY (29.08.2007 - 08.03.2011)
Osman GÜNEŞ (08.03.2011 - ...)

Dışişleri Bakanı
Ali BABACAN (29.08.2007-02.05.2009)
Ahmet DAVUTOĞLU (02.05.2009 - ...)

Maliye Bakanı
Kemal UNAKITAN (29.08.2007-02.05.2009)
Mehmet ŞİMŞEK (02.05.2009 - ...)

Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin ÇELİK (29.08.2007-02.05.2009)
Nimet ÇUBUKÇU (02.05.2009 - ...)

Bayındırlık ve İskân Bakanı
Faruk Nafiz ÖZAK (29.08.2007-02.05.2009)
Mustafa DEMİR (02.05.2009 - ...)

Sağlık Bakanı
Recep AKDAĞ

Ulaştırma Bakanı
Binali YILDIRIM (29.08.2007 - 08.03.2011)
Mehmet Habib SOLUK ( 08.03.2011 - ...)

Tarım ve Köyişleri Bakanı
Mehmet Mehdi EKER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk ÇELİK (29.08.2007-02.05.2009)
Ömer DİNÇER (02.05.2009 - ...)

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN (29.08.2007-02.05.2009)
Nihat ERGÜN (02.05.2009 - ...)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet Hilmi GÜLER (29.08.2007-02.05.2009)
Taner YILDIZ (02.05.2009 - ...)

Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul GÜNAY

Çevre ve Orman Bakanı
Veysel EROĞLU