V. İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu  
27.09.1930-04.05.1931

Başvekil

Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya)

Adliye Vekili

Yusuf Kemal TENGİRŞENK (Sinop)

Milli Müdafaa Vekili

Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 27.09.1930-25.12.1930

Aziz Zekai APAYDIN (Diyarbakır) 29.12.1930-04.05.1931

Dahiliye Vekili

Şükrü KAYA (Muğla)

Hariciye Vekili

Tevfik Rüştü ARAS (İzmir)

Maliye Vekili

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) 27.09.1930-25.12.1930

Mustafa Abdülhalik RENDA (ÇANKIRI) 25.12.1930-04.05.1931

Maarif Vekili

Esat SAGAY (Bursa)

Nafıa Vekili

Aziz Zekai APAYDIN (Diyarbakır) 27.09.1930-29.12.1930

Hilmi URAN (Adana) 29.12.1930-04.05.1931

İktisat Vekili

Mustafa Şeref ÖZKAN (Burdur)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Refik SAYDAM (İstanbul)