ERDOĞAN HÜKÜMETİ BAKANLAR KURULU

(14.03.2003 — 29.08.2007)

Başbakan
Recep Tayyip ERDOĞAN (Siirt)

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Abdullah GÜL (Kayseri)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Abdüllatif ŞENER (Sivas)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Mehmet Ali ŞAHİN (İstanbul)

Devlet Bakanı
Beşir ATALAY (Ankara)

Devlet Bakanı
Ali BABACAN (Ankara)

Devlet Bakanı
Mehmet AYDIN (İzmir)

Devlet Bakanı
Güldal AKŞİT (İstanbul) 29.04.2003 — 02.06.2005
Nimet ÇUBUKÇU (İstanbul) 02.06.2005 —

Devlet Bakanı
Kürşat TÜZMEN (Gaziantep) 08.05.2003 —

Adalet Bakanı
Cemil ÇİÇEK (Ankara) 14.03.2003 — 07.05.2007
Fahri KASIRGA (TBMM Dışından) 07.05.2007 —

Milli Savunma Bakanı
Vecdi GÖNÜL (Kocaeli)

İçişleri Bakanı
Abdülkadir AKSU (İstanbul) 14.03.2003 — 07.05.2007
Osman GÜNEŞ (TBMM Dışından) 07.05.2007 —

Maliye Bakanı
Kemal UNAKITAN (İstanbul)

Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin ÇELİK (Van)

Bayındırlık ve İskan Bakanı
Zeki ERGEZEN (Bitlis) 14.03.2003 — 02.06.2005
Faruk Nafiz ÖZAK (Trabzon) 02.06.2005 —

Sağlık Bakanı
Recep AKDAĞ (Erzurum)

Ulaştırma Bakanı
Binali YILDIRIM (İstanbul) 14.03.2003 — 07.05.2007
İsmet YILMAZ (TBMM Dışından) 07.05.02007 —

Tarım ve Köyişleri Bakanı
Sami GÜÇLÜ (Konya) 14.03.2003 — 02.06.2005
Mehmet Mehdi EKER (Diyarbakır) 02.06.2005 —

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Murat BAŞESGİOĞLU (İstanbul)

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ali COŞKUN (İstanbul)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Hilmi GÜLER (Ordu)

Kültür Bakanı
Erkan MUMCU (Isparta) 14.03.2003 — 29.04.2003

Kültür ve Turizm Bakanı
Erkan MUMCU (Isparta) 29.04.2003 — 15.02.2005
Atilla KOÇ (Aydın) 21.02.2005 —

Turizm Bakanı
Güldal AKŞİT (İstanbul) 14.03.2003 — 29.04.2003

Orman Bakanı
Osman PEPE (Kocaeli) 14.03.2003 — 08.05.2003

Çevre Bakanı
Kürşat TÜZMEN (Gaziantep) 14.03.2003 — 08.05.2003

Çevre ve Orman Bakanı
Osman PEPE (Kocaeli) 08.05.2003 —