GÜL HÜKÜMETİ BAKANLAR KURULU

(18.11.2002 - 14.03.2003)

Başbakan
Abdullah GÜL  (Kayseri)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Abdüllatif ŞENER   (Sivas)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Mehmet Ali ŞAHİN   ( İstanbul)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ertuğrul YALÇINBAYIR   (Bursa)

Devlet Bakanı
Mehmet AYDIN   ( İzmir)

Devlet Bakanı
Beşir ATALAY    (Ankara)

Devlet Bakanı
Ali BABACAN    (Ankara)

Devlet Bakanı
Kürşat TÜZMEN    (Gaziantep)

Adalet Bakanı
Cemil ÇİÇEK   (Ankara)

Milli Savunma Bakanı
Vecdi GÖNÜL   (Kocaeli)

İçişleri Bakanı
Abdülkadir AKSU    (İstanbul)

Dışişleri Bakanı
Yaşar YAKIŞ    (Düzce)

Maliye Bakanı
Kemal UNAKITAN   (İstanbul)

Milli Eğitim Bakanı
Erkan MUMCU   ( Isparta)

Bayındırlık ve İskan Bakanı
Zeki ERGEZEN   (Bitlis)

Sağlık Bakanı
Recep AKDAĞ   (Erzurum)

Ulaştırma Bakanı
Binali YILDIRIM    (İstanbul)

Tarım ve Köyişleri Bakanı
Sami GÜÇLÜ   (Konya)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Murat BAŞESGİOĞLU    (İstanbul)

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ali COŞKUN   (İstanbul)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Hilmi GÜLER  (Ordu)

Kültür Bakanı
Hüseyin ÇELİK  (Van)

Turizm Bakanı
Güldal AKŞİT   (İstanbul)

Orman Bakanı
Osman PEPE   (Kocaeli)

Çevre Bakanı
İmdat SÜTLÜOĞLU  (Rize)