IV. ECEVİT HÜKÜMETİ (11.01.1999-28.05.1999) 

Başbakan
Bülent Ecevit (İstanbul)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
H. Hüsamettin Özkan (İstanbul)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı  
Hikmet Uluğbay (Ankara)

Devlet Bakanı  
Prof.Dr. Şükrü Sina Gürel (İzmir)

Devlet Bakanı  
Mustafa Yılmaz  (Gaziantep)

Devlet Bakanı 
Hasan Gemici ( Zonguldak)

Devlet Bakanı 
Fikret Ünlü (Karaman)

Devlet Bakanı 
Aydın Tümen (Ankara)

Adalet Bakanı
Selçuk Öztek (Parlamento Dışından)

İçişleri Bakanı
Cahit Bayar (Parlamento Dışından)

Millî Savunma Bakanı 
Prof.Dr. Hikmet Sami Türk (Trabzon)

Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem (Kayseri)

Maliye Bakanı 
Zekeriya Temizel (İstanbul) (11.01.1999-24.02.1999)

Maliye Bakanı 
Prof Dr. Nami Çağan (İstanbul) (24.02.1999-28.05.1999)

Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu (Sinop)

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Ali Ilıksoy (Gaziantep)

Sağlık Bakanı 
Mustafa Güven Karahan (Balıkesir)

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mahmut Erdir (Eskişehir)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Prof. Dr. Nami Çağan (İstanbul) (11.01.1999-24.02.1999)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Hakan Tartan (İzmir) (24.02.1999-28.05.1999)

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Metin Şahin (Antalya)

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Prof. Dr. Ziya Aktaş (İstanbul)

Kültür Bakanı 
İstemihan Talay (İçel)

Turizm Bakanı 
Ahmet Tan (İstanbul)

Orman Bakanı 
Arif Sezer (Adana)

Çevre Bakanı 
Fevzi Aytekin (Tekirdağ)