III. YILMAZ HÜKÜMETİ  (30.06.1997-11.01.1999)

Başbakan
A. Mesut YILMAZ (Rize, ANAP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.
 Bülent ECEVİT (İstanbul, DSP)

Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yrd.
İsmet SEZGİN (Aydın, DTP)

Devlet Bakanı
Güneş TANER (İstanbul, ANAP)

Devlet Bakanı
H. Hüsamettin ÖZKAN (İstanbul, DSP)

Devlet Bakanı
Yücel SEÇKİNER (Ankara, ANAP)

Devlet Bakanı
Işılay SAYGIN (İzmir, ANAP)

Devlet Bakanı
Hikmet Sami TÜRK (Trabzon, DSP)

Devlet Bakanı
Mehmet Salih YILDIRIM (Şırnak, ANAP)

Devlet Bakanı
Rifat SERDAROĞLU (İzmir, DTP)

Devlet Bakanı
Metin GÜRDERE (Tokat, ANAP)

Devlet Bakanı
Şükrü Sina GÜREL (İzmir, DSP)

Devlet Bakanı
A. Ahat ANDİCAN (İstanbul, ANAP)

Devlet Bakanı
Işın ÇELEBİ (İzmir, ANAP)

Devlet Bakanı
Mustafa YILMAZ (Gaziantep, DSP)

Devlet Bakanı
Refaiddin ŞAHİN (Ordu, DTP) 30.06.1997-21.09.1998 İstifa

Devlet Bakanı
Burhan KARA (Giresun, ANAP)

Devlet Bakanı
Mehmet Cavit KAVAK (İstanbul, ANAP)

Devlet Bakanı
Eyüp AŞIK (Trabzon, ANAP) 30.06.1997-01.10.1998 İstifa
Dr. Yıldırım AKTUNA (İstanbul, DTP) 05.10.1998-11.01.1999

Devlet Bakanı
Rüştü Kazım YÜCELEN (İçel, ANAP)

Devlet Bakanı
Hasan GEMİCİ (Zonguldak, DSP)

Devlet Bakanı
Mehmet BATALLI (Gaziantep, DTP)

Adalet Bakanı
Oltan SUNGURLU (Gümüşhane, ANAP)
Hasan DENİZKURDU (İzmir, Bağımsız) 04.08.1998--11.01.1999

İçişleri Bakanı
Murat BAŞESGİOĞLU (Kastamonu, ANAP)
Kutlu AKTAŞ (İstanbul Valisi) 04.08.1998-11.01.1999

Dışişleri Bakanı
İsmail CEM (Kayseri, DSP)

Maliye Bakanı
Zekeriya TEMİZEL (İstanbul, DSP)

Milli Eğitim Bakanı
Hikmet ULUĞBAY (Ankara, DSP)

Bayındırlık ve İskan Bakanı
Yaşar TOPÇU (Sinop, ANAP)

Sağlık Bakanı
Halil İbrahim ÖZSOY (Afyon, ANAP)

Ulaştırma Bakanı
Necdet MENZİR (İstanbul, DTP)
A. Ahmet DENİZOLGUN (Antalya,  Bağımsız) 04.08.1998-11.01.1999

Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. Rüştü TAŞAR (Gaziantep, ANAP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Nami ÇAĞAN (İstanbul, DSP)

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Yalım EREZ (Muğla, Bağımsız)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mustafa Cumhur ERSÜMER (Çanakkale, ANAP)

Kültür Bakanı
Mustafa İstemihan TALAY (İçel, DSP)

Turizm Bakanı
İbrahim GÜRDAL (Antalya, ANAP)

Orman Bakanı
Ersin TARANOĞLU (Sakarya, ANAP)

Çevre Bakanı
İmren AYKUT (Adana, ANAP)