Erbakan Hükümeti Bakanlar Kurulu
28.06.1996- 30.06.1997

Başbakan
Necmettin ERBAKAN (Konya, RP)

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Tansu ÇİLLER (İstanbul, DYP)

Devlet Bakanı
Fehim ADAK (Mardin, RP)

Devlet Bakanı
Nevzat ERCAN (Sakarya, DYP )

Devlet Bakanı
Abdullah GÜL (Kayseri, RP )

Devlet Bakanı
Işılay SAYGIN (İzmir, DYP) 28.06.1996-17.05.1997

Devlet Bakanı
Sabri TEKİR (İzmir, RP)

Devlet Bakanı
Nafiz KURT (Samsun, DYP)

Devlet Bakanı
Mehmet ALTINSOY (Aksaray, RP)

Devlet Bakanı
Namık Kemal ZEYBEK (İstanbul, DYP)

Devlet Bakanı
Lütfü ESENGÜN (Erzurum, RP)

Devlet Bakanı
Mehmet Selim ENSARİOĞLU (Diyarbakır, DYP)

Devlet Bakanı
Ahmet Cemil TUNÇ (Elazığ, RP)

Devlet Bakanı
Bekir AKSOY (Çorum, DYP)

Devlet Bakanı
Gürcan DAĞDAŞ (İstanbul, RP)

Devlet Bakanı
Ufuk SÖYLEMEZ (İzmir, DYP)

Devlet Bakanı
Teoman Rıza GÜNERİ (Konya, RP)

Devlet Bakanı
Ayfer YILMAZ (İçel, DYP)

Devlet Bakanı
Sacit GÜNBEY (Diyarbakır, RP)

Devlet Bakanı
Bahattin ŞEKER (Bilecik, DYP)

Devlet Bakanı
Ahmet DEMİRCAN (Samsun, RP)

Adalet Bakanı
Şevket KAZAN (Kocaeli, RP)

Milli Savunma Bakanı
Turhan TAYAN (Bursa, DYP)

İçişleri Bakanı
Mehmet AĞAR (Elazığ, DYP) 28.06.1996-08.11.1996
Meral AKŞENER (İstanbul, DYP) 08.11.1996-30.06.1997

Maliye Bakanı
Abdüllatif ŞENER (Sivas, RP)

Milli Eğitim Bakanı
Mehmet SAĞLAM (K. Maraş, DYP)

Bayındırlık ve İskan Bakanı
Cevat AYHAN (Sakarya, RP)

Sağlık Bakanı
Yıldırım AKTUNA (İstanbul, DYP) 28.06.1996-26.04.1997
İsmail KARAKUYU (Kütahya, DYP) 13.05.1997-30.06.1997

Ulaştırma Bakanı
Ömer BARUTÇU (Zonguldak, DYP)

Tarım ve Köyişleri Bakanı
Musa DEMİRCİ (Sivas, RP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Necati ÇELİK (Kocaeli, RP)

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Yalım EREZ (Muğla, DYP) 28.06.1996-26.04.1997
Ali Rıza GÖNÜL (Aydın, DYP) 13.05.1997-30.06.1997

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet Recai KUTAN (Malatya, RP)

Kültür Bakanı
İsmail KAHRAMAN (İstanbul, RP)

Turizm Bakanı
Bahattin YÜCEL (İstanbul, DYP) 28.06.1996-13.06.1997

Orman Bakanı
Mehmet Halit DAĞLI (Adana, DYP)

Çevre Bakanı
Ziyattin TOKAR (Ağrı, RP)