II. Yılmaz Hükümeti Bakanlar Kurulu 06.03.1996-28.06.1996

Başbakan

Ahmet Mesut YILMAZ (Rize, ANAP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Nahit MENTEŞE (Aydın, DYP)

Devlet Bakanı

Rüşdü SARACOĞLU (İzmir, ANAP)

Devlet Bakanı

Ayfer YILMAZ (İçel, DYP)

Devlet Bakanı

Abdülkadir AKSU (Diyarbakır, ANAP)

Devlet Bakanı

Ufuk SÖYLEMEZ (İzmir, DYP)

Devlet Bakanı

Eyüp AŞIK (Trabzon, ANAP)

Devlet Bakanı

Yaman TÖRÜNER (Afyon, DYP)

Devlet Bakanı

İmren AYKUT (Adana, ANAP)

Devlet Bakanı

Ayvaz GÖKDEMİR (Kayseri, DYP) 06.03.1996-25.05.1996

Devlet Bakanı

Cemil ÇİÇEK (Ankara, ANAP)

Devlet Bakanı

İbrahim Yaşar DEDELEK (Eskişehir, DYP)

Devlet Bakanı

Ali Talip ÖZDEMİR (İstanbul, ANAP)

Devlet Bakanı

Ünal ERKAN (Ankara, DYP) 06.03.1996-25.05.1996

Devlet Bakanı

Ersin TARANOĞLU (Sakarya, ANAP)

Devlet Bakanı

Mehmet Halit DAĞLI (Adana, DYP)

Adalet Bakanı

Mehmet AĞAR (Elazığ, DYP)

Milli Savunma Bakanı

Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüşhane, ANAP)

İçişleri Bakanı

Ülkü Gökalp GÜNEY (Bayburt, ANAP)

Dışişleri Bakanı

Emre GÖNENSAY (Antalya, DYP)

Maliye Bakanı

Lutfullah KAYALAR (Yozgat, ANAP)

Milli Eğitim Bakanı

Turhan TAYAN (Bursa, DYP)

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Mehmet KEÇECİLER (Konya, ANAP)

Sağlık Bakanı

Yıldırım AKTUNA (İstanbul, DYP)

Ulaştırma Bakanı

Ömer BARUTÇU (Zonguldak, DYP)

Tarım ve Köyişleri Bakanı

İsmet ATTİLA (Afyon, DYP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Emin KUL (İstanbul, ANAP)

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Yalım EREZ (Muğla, DYP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Hüsnü DOĞAN (İstanbul, ANAP)

Kültür Bakanı

Agah Oktay GÜNER (Ankara, ANAP)

Turizm Bakanı

Işılay SAYGIN (İzmir, DYP)

Orman Bakanı

Nevzat ERCAN (Sakarya, DYP)

Çevre Bakanı

Mustafa Rüştü TAŞAR (Gaziantep, ANAP)