III. Çiller Hükümeti Bakanlar Kurulu 30.10.1995-06.03.1996

Başbakan

Tansu ÇİLLER (İstanbul, DYP)

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Deniz BAYKAL (Antalya, CHP)

Devlet Bakanı

Necmettin CEVHERİ (Şanlıurfa, DYP)

Devlet Bakanı

Cavit ÇAĞLAR (Bursa, DYP)

Devlet Bakanı

Abdülkadir ATEŞ (Gaziantep, CHP)

Devlet Bakanı

Abdullah Aykon DOĞAN (Isparta, DYP)

Devlet Bakanı

Ali DİNÇER (Ankara, CHP)

Devlet Bakanı

Ayvaz GÖKDEMİR (Gaziantep, DYP)

Devlet Bakanı

Ali Münif İSLAMOĞLU (Kastamonu, DYP)

Devlet Bakanı

Mehmet Adnan EKMEN (Batman, CHP)

Devlet Bakanı

Ali Coşkun KIRCA (İstanbul, DYP) 30.10.1995-06.02.1996

Devlet Bakanı

Ömer BARUTÇU (Zonguldak, DYP)

Devlet Bakanı

Mehmet SEVİGEN (İstanbul, CHP)

Devlet Bakanı

Işılay SAYGIN (İzmir, DYP) 30.10.1995-23.02.1996

Devlet Bakanı

Mehmet ALP (Kars, CHP)

Devlet Bakanı

Mehmet Selim ENSARİOĞLU (Diyarbakır, DYP)

Devlet Bakanı

Bekir Sami DAÇE (Adana, DYP) 31.10.1995-29.11.1995

Adalet Bakanı

Bekir Sami DAÇE (Adana, DYP) 30.10.1995-31.10.1995

Firuz ÇİLİNGİROĞLU (TBMM dışından) 31.10.1995-06.03.1996

Milli Savunma Bakanı

Vefa TANIR (Konya, DYP)

İçişleri Bakanı

Nahit MENTEŞE (Aydın, DYP) 30.10.1995-31.10.1995

Teoman ÜNÜSAN (TBMM dışından) 31.10.1995-06.03.1996

Maliye Bakanı

İsmet ATTİLA (Afyon, DYP)

Milli Eğitim Bakanı

Turhan TAYAN (Bursa, DYP)

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Adnan KESKİN (Denizli, CHP)

Sağlık Bakanı

Doğan BARAN (Niğde, DYP)

Ulaştırma Bakanı

Ali Şevki EREK (Tokat, DYP) 30.10.1995-31.10.1995

Oğuz TEZMEN (TBMM dışından) 31.10.1995-06.03.1996

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Nafiz KURT (Samsun, DYP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Mustafa KUL (Erzincan, CHP)

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Fuat ÇAY (Hatay, CHP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Şinasi ALTINER (Zonguldak, DYP)

Kültür Bakanı

Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel, CHP)

Turizm Bakanı

İrfan GÜRPINAR (Kırklareli, CHP)

Orman Bakanı

Hasan EKİNCİ (Artvin, DYP)

Çevre Bakanı

Ahmet Hamdi ÜÇPINARLAR (Çanakkale, DYP) 30.10.1995-07.02.1996

Işılay SAYGIN (İzmir, DYP) 23.02.1996-06.03.1996