II. Çiller Hükümeti Bakanlar Kurulu 05.10.1995-30.10.1995

Başbakan

Tansu ÇİLLER (İstanbul)

Devlet Bakanı

Necmettin CEVHERİ (Şanlıurfa)

Devlet Bakanı

Cavit ÇAĞLAR (Bursa)

Devlet Bakanı

Ali Münif İSLAMOĞLU (Kastamonu)

Devlet Bakanı

Abdullah Aykon DOĞAN (Isparta)

Devlet Bakanı

Esat KIRATLIOĞLU (Nevşehir)

Devlet Bakanı

Refaiddin ŞAHİN (Ordu)

Devlet Bakanı

Ayvaz GÖKDEMİR (Gaziantep)

Devlet Bakanı

Ömer BARUTÇU (Zonguldak)

Devlet Bakanı

Mehmet BATALLI (Gaziantep)

Devlet Bakanı

Abdul Baki TUĞ (Ankara)

Devlet Bakanı

Işılay SAYGIN (İzmir)

Devlet Bakanı

Mehmet Selim ENSARİOĞLU (Diyarbakır)

Adalet Bakanı

Bekir Sami DAÇE (Adana)

Milli Savunma Bakanı

Vefa TANIR (Konya)

İçişleri Bakanı

Nahit MENTEŞE (Aydın)

Dışişleri Bakanı

Ali Coşkun KIRCA (İstanbul)

Maliye Bakanı

İsmet ATTİLA (Afyon)

Milli Eğitim Bakanı

Turhan TAYAN (Bursa)

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Tunç BİLGET (Aydın)

Sağlık Bakanı

Doğan BARAN (Niğde)

Ulaştırma Bakanı

Ali Şevki EREK (Tokat)

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Nafiz KURT (Samsun)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Mustafa Ateş AMİKLİOĞLU (Çorum)

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Abdülbaki ATAÇ (Balıkesir)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Şinasi ALTINER (Zonguldak)

Kültür Bakanı

Köksal TOPTAN (Bartın)

Turizm Bakanı

Bilal GÜNGÖR (Ankara)

Orman Bakanı

Hasan EKİNCİ (Artvin)

Çevre Bakanı

Ahmet Hamdi ÜÇPINARLAR (Çanakkale)