I. Çiller Hükümeti Bakanlar Kurulu 25.06.1993-05.10.1995

Başbakan

Tansu ÇİLLER (İstanbul, DYP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Erdal İNÖNÜ (İzmir, SHP) 25.06.1993-12.09.1993

Murat KARAYALÇIN (TBMM dışından, SHP) 19.09.1993-27.03.1995

Hikmet ÇETİN (Gaziantep, CHP) 27.03.1995-05.10.1995

Devlet Bakanı

Bahattin ALAGÖZ (Gaziantep, SHP) 27.12.1994-27.03.1995

Devlet Bakanı

Necmettin CEVHERİ (Şanlıurfa, DYP)

Devlet Bakanı

Yıldırım AKTUNA (İstanbul, DYP)

Devlet Bakanı

Mehmet GÖLHAN (Sakarya, DYP) 25.06.1993-24.10.1993

Beytullah Mehmet GAZİOĞLU (Bursa, DYP) 24.10.1993-28.11.1993

Ali Şevki EREK (Tokat, DYP) 28.11.1993-30.05.1995

Devlet Bakanı

İbrahim TEZ (Ankara, SHP) 25.06.1993-27.07.1994

Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel, SHP) 27.07.1994-02.10.1994

Mehmet GÜLCEGÜN (Mardin, SHP) 05.10.1994-27.03.1995

Onur KUMBARACIBAŞI (Hatay, CHP) 27.03.1995-05.10.1995

Devlet Bakanı

Bekir Sami DAÇE (Adana, DYP)

Devlet Bakanı

Türkan AKYOL (TBMM Dışından, SHP) 25.06.1993-27.07.1994

Önay ALPAGO (TBMM Dışından, SHP) 27.07.1994-27.03.1995

Aysel BAYKAL (TBMM Dışından, CHP) 27.03.1995-05.10.1995

Devlet Bakanı

Güneş MÜFTÜOĞLU (Zonguldak, DYP) 25.06.1993-28.11.1993

Nurhan TEKİNEL (Kastamonu, DYP) 28.11.1993-14.08.1994

Ayvaz GÖKDEMİR (Gaziantep, DYP) 14.08.1994-05.10.1995

Devlet Bakanı

Nafiz KURT (Samsun, DYP)

Devlet Bakanı

Mehmet KAHRAMAN (Diyarbakır, SHP) 25.06.1993-25.06.1994

Azimet KÖYLÜOĞLU (Sivas, SHP) 27.07.1994-27.03.1995

Algan HACALOĞLU (İstanbul, CHP) 27.03.1995-05.10.1995

Devlet Bakanı

Cemil ERHAN (Ağrı, DYP) 25.06.1993-07.02.1994

Abdullah Aykon DOĞAN (Isparta, DYP) 07.02.1994-05.10.1995

Devlet Bakanı

Mustafa ÇİLOĞLU (Burdur, DYP) 25.06.1993-28.11.1993

Abdülbaki ATAÇ (Balıkesir, DYP) 28.11.1993-05.10.1995

Devlet Bakanı

Erman ŞAHİN (Muğla, SHP) 25.06.1993-27.07.1994

Salih SÜMER (Diyarbakır, SHP) 27.07.1994-27.03.1995

Ziya HALİS (Sivas, CHP) 27.03.1995-18.06.1995

Devlet Bakanı

Ahmet ŞANAL (Adana, DYP) 25.06.1993-28.11.1993

Mehmet Ali YILMAZ (Trabzon, DYP) 28.11.1993-15.07.1994

Esat KIRATLIOĞLU (Nevşehir, DYP) 14.08.1994-05.10.1995

Devlet Bakanı

Şükrü ERDEM (Bursa, DYP)

Adalet Bakanı

Mehmet Seyfi OKTAY (Ankara, SHP) 25.06.1993-27.07.1994

Mehmet MOĞULTAY (İstanbul, SHP) 27.07.1994-05.10.1995

Milli Savunma Bakanı

Nevzat AYAZ (Çankırı, DYP) 25.06.1993-24.10.1993

Mehmet GÖLHAN (Sakarya, DYP) 24.10.1993-05.10.1995

İçişleri Bakanı

Beytullah Mehmet GAZİOĞLU (Bursa, DYP) 25.06.1993-24.10.1993

Nahit MENTEŞE (Aydın, DYP) 24.10.1993-05.10.1995

Dışişleri Bakanı

Hikmet ÇETİN (Gaziantep, SHP) 25.06.1993-27.07.1994

Mümtaz SOYSAL (Ankara, SHP) 27.07.1994-28.11.1994

Murat KARAYALÇIN (TBMM Dışından, SHP) 12.12.1994-27.03.1995

Erdal İNÖNÜ (İzmir, CHP) 27.03.1995-05.10.1995

Maliye ve Gümrük Bakanı

İsmet ATTİLA (Afyon, DYP)

Milli Eğitim Bakanı

Nahit MENTEŞE (Aydın, DYP) 25.06.1993-24.10.1993

Nevzat AYAZ (Çankırı, DYP) 24.10.1993-05.10.1995

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Onur KUMBARACIBAŞI (Hatay, SHP) 25.06.1993-27.07.1994

Mustafa YILMAZ (Gaziantep, SHP) 27.07.1994-23.09.1994

Halil ÇULHAOĞLU (İzmir, SHP) 05.10.1994-27.03.1995

Erman ŞAHİN (Muğla, CHP) 27.03.1995-15.07.1995

Halil ÇULHAOĞLU (İzmir, CHP) 15.07.1995-05.10.1995

Sağlık Bakanı

Rıfat SERDAROĞLU (İzmir, DYP) 25.06.1993-28.11.1993

Mehmet Kazım DİNÇ (Kocaeli, DYP) 28.11.1993-14.08.1994

Doğan BARAN (Niğde, DYP) 14.08.1994-05.10.1995

Ulaştırma Bakanı

Mehmet KÖSTEPEN (İzmir, DYP) 25.06.1993-12.04.1995

Ali Şevki EREK (Tokat, DYP) 29.05.1995-05.10.1995

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Refaiddin ŞAHİN (Ordu, DYP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Mehmet MOĞULTAY (İstanbul, SHP) 25.06.1993-27.07.1994

Nihad MATKAP (Hatay, SHP) 27.07.1994-27.03.1995

Aydın Güven GÜRKAN (İçel, CHP) 27.03.1995-04.06.1995

Ziya HALİS (Sivas, CHP) 18.06.1995-05.10.1995

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Mehmet Tahir KÖSE (Amasya, SHP) 25.06.1993-27.07.1994

Mehmet DÖNEN (Hatay, SHP) 27.07.1994-27.03.1995

Hasan AKYOL (Bartın, CHP) 27.03.1995-05.10.1995

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Veysel ATASOY (Antalya, DYP)

Kültür Bakanı

Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel, SHP) 25.06.1993-27.07.1994

Timurçin SAVAŞ (Adana, SHP) 27.07.1994-27.03.1995

Ercan KARAKAŞ (İstanbul, CHP) 27.03.1995-24.06.1995

İsmail CEM (İstanbul, CHP) 07.07.1995-05.10.1995

Turizm Bakanı

Abdülkadir ATEŞ (Gaziantep, SHP) 25.06.1993-27.07.1994

Halil ÇULHAOĞLU (İzmir, SHP) 27.07.1994-05.10.1994

Şahin ULUSOY (Tokat, SHP) 05.10.1994-27.03.1995

İrfan GÜRPINAR (Kırklareli, CHP) 27.03.1995-05.10.1995

Orman Bakanı

Hasan EKİNCİ (Artvin, DYP)

Çevre Bakanı

Rıza AKÇALI (Manisa, DYP)