VII. Demirel Hükümeti Bakanlar Kurulu 20.11.1991-25.06.1993

Başbakan

Süleyman DEMİREL (Isparta, DYP) 20.11.1991-16.05.1993

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Erdal İNÖNÜ (İzmir, SHP)

Devlet Bakanı

Cavit ÇAĞLAR (Bursa, DYP)

Devlet Bakanı

Tansu ÇİLLER (İstanbul, DYP) 20.11.1991-09.06.1993

Devlet Bakanı

Ertuğrul Ekrem CEYHUN (Balıkesir, DYP)

Devlet Bakanı

İbrahim TEZ (Ankara, SHP)

Devlet Bakanı

Akın GÖNEN (Manisa, DYP)

Devlet Bakanı

Güler İLERİ (Tokat, SHP) 20.11.1991-22.02.1992

Türkan AKYOL (TBMM dışından, SHP) 04.03.1992-25.06.1993

Devlet Bakanı

Gökberk ERGENEKON (Antalya, DYP)

Devlet Bakanı

Orhan Sefa KİLERCİOĞLU (Adana, DYP)

Devlet Bakanı

Mehmet KAHRAMAN (Diyarbakır, SHP)

Devlet Bakanı

Ömer BARUTÇU (Zonguldak, DYP)

Devlet Bakanı

Mehmet Ali YILMAZ (Trabzon, DYP)

Devlet Bakanı

Erman ŞAHİN (Muğla, SHP)

Devlet Bakanı

Şerif ERCAN (Edirne, DYP)

Devlet Bakanı

Mehmet BATALLI (Gaziantep, DYP)

Adalet Bakanı

Mehmet Seyfi OKTAY (Ankara, SHP)

Milli Savunma Bakanı

Nevzat AYAZ (Çankırı, DYP)

İçişleri Bakanı

İsmet SEZGİN (Aydın, DYP)

Dışişleri Bakanı

Hikmet ÇETİN (Gaziantep, SHP)

Maliye ve Gümrük Bakanı

Sümer ORAL (Manisa, DYP)

Milli Eğitim Bakanı

Köksal TOPTAN (Bartın, DYP)

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Onur KUMBARACIBAŞI (Hatay, SHP)

Sağlık Bakanı

Yıldırım AKTUNA (İstanbul, DYP)

Ulaştırma Bakanı

Yaşar TOPÇU (Sinop, DYP)

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Necmettin CEVHERİ (Şanlıurfa, DYP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Mehmet MOĞULTAY (İstanbul, SHP)

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Mehmet Tahir KÖSE (Amasya, SHP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Mehmet Ersin FARALYALI (İzmir, DYP)

Kültür Bakanı

Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel, SHP)

Turizm Bakanı

Abdülkadir ATEŞ (Gaziantep, SHP)

Orman Bakanı

Vefa TANIR (Konya, DYP)

Çevre Bakanı

Bedrettin Doğancan AKYÜREK (İstanbul, DYP)