I. Yılmaz Hükümeti Bakanlar Kurulu 23.06.1991-20.11.1991

Başbakan

Ahmet Mesut YILMAZ (Rize)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ekrem PAKDEMİRLİ (Manisa)

Devlet Bakanı

Fahrettin KURT (Trabzon)

Devlet Bakanı

Mustafa Rüştü TAŞAR (Ankara)

Devlet Bakanı

İmren AYKUT (İstanbul)

Devlet Bakanı

Mehmet Vehbi DİNÇERLER (Hatay)

Devlet Bakanı

Kamran İNAN (Bitlis)

Devlet Bakanı

İlhan AKÜZÜM (Kars)

Devlet Bakanı

Cengiz TUNCER (Antalya)

Devlet Bakanı

Sabahattin ARAS (Erzurum)

Devlet Bakanı

Ersin KOÇAK (Adana)

Devlet Bakanı

Mehmet ÇEVİK (Ankara)

Devlet Bakanı

Eyyüp Cenap GÜLPINAR (Şanlıurfa)

Devlet Bakanı

Birsel SÖNMEZ (Niğde)

Devlet Bakanı

Ali Talip ÖZDEMİR (Konya) 23.06.1991-22.08.1991

Ahmet Akgün ALBAYRAK (Adana) 25.08.1991-20.11.1991

Adalet Bakanı

Şakir ŞEKER (Sivas) 23.06.1991-29.08.1991

Suat BİLGE (TBMM dışından) 29.08.1991-20.11.1991

Milli Savunma Bakanı

Hüseyin Barlas DOĞU (Ankara)

İçişleri Bakanı

Mustafa KALEMLİ (Kütahya) 23.06.1991-26.08.1991

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU (TBMM dışından) 29.08.1991-20.11.1991

Dışişleri Bakanı

İsmail Safa GİRAY (İstanbul)

Maliye ve Gümrük Bakanı

Adnan KAHVECİ (İstanbul)

Milli Eğitim Bakanı

Avni AKYOL (İstanbul)

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Hüsamettin ÖRÜÇ (Bursa)

Sağlık Bakanı

Yaşar ERYILMAZ (Ağrı)

Ulaştırma Bakanı

İbrahim ÖZDEMİR (İstanbul) 23.06.1991-29.08.1991

Sabahattin YALINPALA (TBMM dışından) 29.08.1991-20.11.1991

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

İlker TUNCAY (Çankırı) 23.06.1991-09.08.1991

Tarım ve Köyişleri Bakanı

İlker TUNCAY (Çankırı) 11.08.1991-20.11.1991

Orman Bakanı

Mustafa KALEMLİ (Kütahya) 26.08.1991-20.11.1991

Çevre Bakanı

Ali Talip ÖZDEMİR (Konya) 22.08.1991-20.11.1991

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Metin EMİROĞLU (Malatya)

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Rüştü Kazım YÜCELEN (İçel)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Muzaffer ARICI (Denizli)

Kültür Bakanı

Gökhan MARAŞ (Kırşehir)

Turizm Bakanı

Bülent AKARCALI (İstanbul)