Akbulut Hükümeti Bakanlar Kurulu 09.11.1989-23.06.1991

Başbakan

Yıldırım AKBULUT (Erzincan)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ali Hüsrev BOZER (İçel) 09.11.1989-21.02.1990

Devlet Bakanı

Kamran İNAN (Bitlis)

Devlet Bakanı

Güneş TANER (İstanbul)

Devlet Bakanı

Cemil ÇİÇEK (Yozgat)

Devlet Bakanı

Işın ÇELEBİ (İzmir)

Devlet Bakanı

Mehmet YAZAR (Kayseri) 09.11.1989-01.03.1991

Devlet Bakanı

Mehmet KEÇECİLER (Konya)

Devlet Bakanı

Hüsnü DOĞAN (İzmir) 09.11.1989-28.10.1990

Devlet Bakanı

Mehmet Vehbi DİNÇERLER (Konya)

Devlet Bakanı

Mustafa Rüştü TAŞAR (Ankara)

Devlet Bakanı

Kemal AKKAYA (Samsun)

Devlet Bakanı

Hüsamettin ÖRÜÇ (Bursa)

Devlet Bakanı

İbrahim ÖZDEMİR (İstanbul)

Devlet Bakanı

İsmet ÖZARSLAN (Amasya)

Devlet Bakanı

Recep Ercüment KONUKMAN (İstanbul)

Adalet Bakanı

Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüşhane)

Milli Savunma Bakanı

İsmail Safa GİRAY (İstanbul) 09.11.1989-19.10.1990

Hüsnü DOĞAN (İzmir) 28.10.1990-22.02.1991

Mehmet YAZAR (Kayseri) 01.03.1991-23.06.1991

İçişleri Bakanı

Abdülkadir AKSU (Diyarbakır)

Dışişleri Bakanı

Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 21.12.1987-21.02.1990

Ali Hüsrev BOZER (İçel) 21.02.1990-12.10.1990

Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN (Bursa) 13.10.1990-23.06.1991

Milli Eğitim Bakanı

Avni AKYOL (İstanbul)

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Cengiz ALTINKAYA (Aydın)

Sağlık Bakanı

Halil ŞIVGIN (Ankara)

Maliye ve Gümrük Bakanı

Ekrem PAKDEMİRLİ (Manisa) 09.11.1989-29.03.1990

Adnan KAHVECİ (İstanbul) 29.03.1990-23.06.1991

Ulaştırma Bakanı

Cengiz TUNCER (Antalya)

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

Lutfullah KAYALAR (Yozgat)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İmren AYKUT (İstanbul)

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Şükrü YÜRÜR (Ordu)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Fahrettin KURT (Trabzon) 21.12.1987-30.04.1991

Togay GEMALMAZ ( Erzurum) 30.04.1991-23.06.1991

Kültür Bakanı

Namık Kemal ZEYBEK (İstanbul)

Turizm Bakanı

İlhan AKÜZÜM (Kars)