II. Özal Hükümeti Bakanlar Kurulu 21.12.1987- 9.11.1989

Başbakan

Turgut ÖZAL (İstanbul) 21.12.1987-31.10.1989

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

İsmet Kaya ERDEM (İzmir) 21.12.1987-05.01.1989

Ali Hüsrev BOZER (İçel) 30.03.1989-09.11.1989

Devlet Bakanı

Kazım OKSAY (Bolu) 21.12.1987-30.03.1989

Güneş TANER (İstanbul) 30.03.1989-09.11.1989

Devlet Bakanı

Abdullah TENEKECİ (Konya) 21.12.1987-30.03.1989

Işın ÇELEBİ (İzmir) 30.03.1989-09.11.1989

Devlet Bakanı

Veysel ATASOY (Zonguldak) 21.12.1987-26.06.1988

Kamran İNAN (Bitlis) 26.06.1988-09.11.1989

Devlet Bakanı

Ali Hüsrev BOZER (İçel) 21.12.1987-30.03.1989

Devlet Bakanı

Yusuf Bozkurt ÖZAL (Malatya) 21.12.1987-30.03.1989

İsmet ÖZARSLAN (Amasya) 30.03.1989-09.11.1989

Devlet Bakanı

Adnan KAHVECİ (İstanbul) 21.12.1987-30.03.1989

Saffet SERT (Konya) 30.03.1989-09.11.1989

Devlet Bakanı

Mehmet YAZAR (Kayseri)

Devlet Bakanı

Cemil ÇİÇEK (Yozgat)

Devlet Bakanı

Nihat KİTAPÇI (Erzurum) 21.12.1987-06.07.1988

Devlet Bakanı

Recep Ercüment KONUKMAN (İstanbul) 30.03.1989-09.11.1989

Devlet Bakanı

İlhan AŞKIN (Bursa) 30.03.1989-09.11.1989

Adalet Bakanı

Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüşhane) 21.12.1987-26.06.1988

Mehmet TOPAÇ (Uşak) 26.06.1988-30.03.1989

Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüşhane) 30.03.1989-09.11.1989

Milli Savunma Bakanı

Mehmet Ercan VURALHAN (Ankara) 21.12.1987-30.03.1989

İsmail Safa GİRAY (İstanbul) 30.03.1989-09.11.1989

İçişleri Bakanı

Mustafa KALEMLİ (Kütahya) 21.12.1987-30.03.1989

Abdülkadir AKSU 30.03.1989-09.11.1989

Dışişleri Bakanı

Ahmet Mesut YILMAZ (Rize)

Maliye ve Gümrük Bakanı

Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN (Bursa) 21.12.1987-30.03.1989

Ekrem PAKDEMİRLİ 30.03.1989-09.11.1989

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı

Hasan Celal GÜZEL (Gaziantep) 21.12.1987-02.03.1989

Milli Eğitim Bakanı

Hasan Celal GÜZEL (Gaziantep) 02.03.1989-30.03.1989

Avni AKYOL (İstanbul) 30.03.1989-09.11.1989

Bayındırlık ve İskan Bakanı

İsmail Safa GİRAY (İstanbul) 21.12.1987-30.03.1989

Cengiz ALTINKAYA (Aydın) 30.03.1989-09.11.1989

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Bülent AKARCALI (İstanbul) 21.12.1987-27.06.1988

Nihat KİTAPÇI (Erzurum) 06.07.1988-02.03.1989

Sağlık Bakanı

Nihat KİTAPÇI (Erzurum) 02.03.1989-30.03.1989

Halil ŞIVGIN (Ankara) 30.03.1989-09.11.1989

Ulaştırma Bakanı

Ekrem PAKDEMİRLİ (Manisa) 21.12.1987-30.03.1989

Cengiz TUNCER (Antalya) 30.03.1989-09.11.1989

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

Hüsnü DOĞAN (İzmir) 21.12.1987-30.03.1989

Lutfullah KAYALAR (Yozgat) 30.03.1989-09.11.1989

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İmren AYKUT (İstanbul)

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Şükrü YÜRÜR (Ordu)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Fahrettin KURT (Trabzon)

Kültür ve Turizm Bakanı

Mustafa Tınaz TİTİZ (Zonguldak) 21.12.1987-17.03.1989

Turizm Bakanı

Mustafa Tınaz TİTİZ (Zonguldak) 17.03.1989-30.03.1989

İlhan AKÜZÜM (Kars) 30.03.1989-09.11.1989

Kültür Bakanı

Namık Kemal ZEYBEK (İstanbul) 30.03.1989-09.11.1989