I. Özal Hükümeti Bakanlar Kurulu 13.12.1983-21.12.1987

Başbakan

Turgut ÖZAL (İstanbul)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

İsmet Kaya ERDEM (İzmir)

Devlet Bakanı

İsmail ÖZDAĞLAR (Manisa) 13.12.1983-05.01.1985

Cemal BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) 05.01.1985-13.09.1985

Mehmet Vehbi DİNÇERLER (İstanbul) 13.09.1985-21.12.1987

Devlet Bakanı

Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN (Bursa) 13.12.1983-26.10.1984

Ahmet KARAEVLİ (Tekirdağ) 26.10.1984-21.12.1987

Devlet Bakanı

Sudi Neş’e TÜREL (Antalya) 13.12.1983-05.01.1985

Mustafa Tınaz TİTİZ (İstanbul) 05.01.1985-21.12.1987

Devlet Bakanı

Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 13.12.1983-17.10.1986

Hasan Celal GÜZEL (Gaziantep) 17.10.1986-21.12.1987

Devlet Bakanı

Abdullah TENEKECİ (Konya)

Devlet Bakanı

Kazım OKSAY (Bolu)

Devlet Bakanı

Ali Hüsrev BOZER (Ankara) 17.10.1986-21.12.1987

Adalet Bakanı

Mehmet Necat ELDEM (Mardin) 13.12.1983 -17.10.1986

Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüşhane) 17.10.1986-16.09.1987

Halil ERTEM (TBMM dışından) 16.09.1987-21.12.1987

Milli Savunma Bakanı

Zeki YAVUZTÜRK (Elazığ)

İçişleri Bakanı

Ali TANRIYAR (İstanbul) 13.12.1983-26.10.1984

Yıldırım AKBULUT (Erzincan) 26.10.1984-16.09.1987

Ahmet SELÇUK (TBMM dışından) 16.09.1987-21.12.1987

Dışişleri Bakanı

Vahit Melih HALEFOĞLU (Ankara)

Maliye ve Gümrük Bakanı

Vural ARIKAN (İzmir) 13.12.1983-26.10.1984

Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN (Bursa) 26.10.1984-21.12.1987

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı

Mehmet Vehbi DİNÇERLER (İstanbul) 13.12.1983-13.09.1985

Metin EMİROĞLU (Malatya) 13.09.1985-21.12.1987

Bayındırlık ve İskan Bakanı

İsmail Safa GİRAY (İstanbul)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Mehmet AYDIN (Samsun) 13.12.1983-17.10.1986

Mustafa KALEMLİ (Kütahya) 17.10.1986-21.12.1987

Ulaştırma Bakanı

Veysel ATASOY (Zonguldak) 13.12.1983-16.09.1987

İhsan PEKEL (TBMM dışından) 16.09.1987-21.12.1987

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

Hüsnü DOĞAN (İstanbul)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Mustafa KALEMLİ (Kütahya) 13.12.1983-17.10.1986

Mehmet Mükerrem TAŞÇIOĞLU (Sivas) 17.10.1986-21.12.1987

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Hüseyin Cahit ARAL (Ankara)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Cemal BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) 13.12.1983-05.01.1985

Sudi Neş’e TÜREL (Antalya) 05.01.1985-21.12.1987

Kültür ve Turizm Bakanı

Mehmet Mükerrem TAŞÇIOĞLU (Sivas) 13.12.1983-17.10.1986

Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 17.10.1986-21.12.1987