Ulusu Hükümeti Bakanlar Kurulu 20.09.1980-13.12.1983

Başbakan

Saim Bülend ULUSU

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Zeyyat BAYKARA

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turgut ÖZAL 20.09.1980-14.07.1982

Devlet Bakanı

Sermet Refik PASİN 14.07.1982-13.12.1983

Devlet Bakanı

İlhan ÖZTRAK

Devlet Bakanı

Mehmet ÖZGÜNEŞ

Devlet Bakanı

Nimet ÖZDAŞ

Adalet Bakanı

Cevdet MENTEŞ 20.09.1980-08.02.1983

Rifat BAYAZIT 15.02.1983-13.05.1983

Kazım AKDOĞAN 21.05.1983-13.12.1983

Milli Savunma Bakanı

Ümit Haluk BAYÜLKEN

İçişleri Bakanı

Selahattin ÇETİNER

Dışişleri Bakanı

İlter TÜRKMEN

Maliye Bakanı

İsmet Kaya ERDEM 20.09.1980-14.07.1982

İlhami Adnan Başer KAFAOĞLU 14.07.1982-13.12.1983

Milli Eğitim Bakanı

Hasan SAĞLAM

Bayındırlık Bakanı

Tahsin ÖNALP

Ticaret Bakanı

Hurşit Kemal CANTÜRK

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Necmi AYANOĞLU 20.09.1980-23.12.1981

Kaya KILIÇTURGAY 23.12.1981-13.12.1983

Gümrük ve Tekel Bakanı

Recai BATURALP 20.09.1980-23.12.1981

Ali Hüsrev BOZER 23.12.1981-13.05.1983

Cafer Tayyar SADIKLAR 21.05.1983-13.12.1983

Ulaştırma Bakanı

Necmi ÖZGÜR 20.09.1980-02.03.1982

Mustafa Aydın AYSAN 02.03.1982-13.12.1983

Tarım ve Orman Bakanı

Ahmet Sabahattin ÖZBEK

Çalışma Bakanı

Turhan ESENER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Şahap KOCATOPÇU 20.09.1980-21.12.1981

Mehmet TURGUT 21.12.1981-13.12.1983

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Serbülent BİNGÖL 20.09.1980-23.12.1981

Fahir İLKEL 23.12.1981-13.12.1983

Turizm ve Tanıtma Bakanı

İlhan EVLİYAOĞLU 20.09.1980-10.12.1981

İmar ve İskan Bakanı

Mehmet Şerif TÜTEN 20.09.1980-14.07.1982

Ahmet SAMSUNLU 14.07.1982-13.12.1983

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı

Münir Raif GÜNEY

Gençlik ve Spor Bakanı

Vecdi ÖZGÜL

Gençlik ve Spor Bakanı

Sadık ŞİDE

Kültür Bakanı

Mustafa Cihat BABAN 20.09.1980-13.12.1981

Kültür ve Turizm Bakanı

İlhan EVLİYAOĞLU 10.12.1981-13.12.1983