VI. Demirel Hükümeti Bakanlar Kurulu 12.11.1979-12.09.1980

Başbakan

Süleyman DEMİREL (Isparta)

Devlet Bakanı

Orhan EREN (Ankara)

Devlet Bakanı

Ertuğrul Ekrem CEYHUN (İstanbul)

Devlet Bakanı

Muhammet KELLECİ (Amasya) 12.11.1979-15.05.1980

Devlet Bakanı

Ahmet KARAHAN (Gaziantep)

Devlet Bakanı

Metin MUSAOĞLU (Mardin)

Devlet Bakanı

Köksal TOPTAN (Zonguldak)

Adalet Bakanı

Ömer UCUZAL (C. S. Üyesi, Eskişehir)

Milli Savunma Bakanı

Ahmet İhsan BİRİNCİOĞLU (C. S. Üyesi, Trabzon)

İçişleri Bakanı

Mustafa GÜLCÜGİL (C. S. Üyesi, Isparta) 12.11.1979-21.07.1980

Orhan EREN (Ankara) 04.08.1980-12.09.1980

Dışişleri Bakanı

Hayrettin ERKMEN (C. S. Üyesi, Giresun)

Maliye Bakanı

İsmet SEZGİN (Aydın)

Milli Eğitim Bakanı

Orhan Cemal FERSOY (C. S. Üyesi, İstanbul)

Bayındırlık Bakanı

Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana)

Ticaret Bakanı

Halil BAŞOL (Tekirdağ)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Ali Münif İSLAMOĞLU (C. S. Üyesi, Kastamonu)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ahmet ÇAKMAK (Bolu)

Ulaştırma Bakanı

Hüseyin ÖZALP (Samsun)

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Cemal KÜLAHLI (Bursa)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Nuri Kemal BAYAR (Sakarya)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Esat KIRATLIOĞLU (Nevşehir)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Barlas KÜNTAY (C. S. Üyesi, Bursa)

İmar ve İskan Bakanı

Hayrettin Turgut TOKER (Ankara)

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı

Ahmet KARAYİĞİT (C. S. Üyesi, Afyonkarahisar)

Orman Bakanı

Hasan EKİNCİ (Artvin)

Gençlik ve Spor Bakanı

Talat ASAL (İzmir)

Gençlik ve Spor Bakanı

Sümer ORAL (Manisa)

Kültür Bakanı

Tevfik KORALTAN (Sivas)

Çalışma Bakanı

Hüseyin Cavit ERDEMİR (Kütahya)