III. Ecevit Hükümeti Bakanlar Kurulu 05.01.1978-12.11.1979

Bakanlar Kurulu

Başbakan

Bülent ECEVİT (Zonguldak, CHP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Orhan Ferruh EYÜPOĞLU (İstanbul, CHP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turhan FEYZİOĞLU (Kayseri, CGP) 05.01.1978-18.09.1978

Hikmet ÇETİN (İstanbul, CHP) 03.10.1978-12.11.1979

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Mehmet Faruk SÜKAN (Konya, DP) 05.01.1978-20.09.1979

Devlet Bakanı

Hikmet ÇETİN (İstanbul, CHP) 05.01.1978-03.10.1978

Devlet Bakanı

Enver AKOVA (Sivas, Bağımsız) 05.01.1978-31.05.1979

Hasan KORKUT (Kırklareli, Bağımsız) 02.06.1979-12.11.1979

Devlet Bakanı

Lütfi DOĞAN (Malatya, Bağımsız, CHP)

Devlet Bakanı

Mehmet Salih YILDIZ (Van, CGP) 05.01.1978-21.06.1979

Devlet Bakanı

Ali Rıza SEPTİOĞLU (Elazığ, Bağımsız) 05.01.1978-18.06.1979

Devlet Bakanı

Mustafa KILIÇ (Ankara, Bağımsız)

Devlet Bakanı

Ahmet ŞENER (Trabzon, CHP) 05.01.1978-23.10.1979

Ahmet ŞENER (Trabzon, CHP) 08.11.1979 -12.11.1979

Adalet Bakanı

Mehmet CAN (Adana, CHP)

Milli Savunma Bakanı

Hasan Esat IŞIK (Bursa, CHP) 05.01.1978-16.01.1979

Neşet AKMANDOR (C. S. Üyesi, Bolu, CHP) 16.01.1979-12.11.1979

İçişleri Bakanı

İrfan ÖZAYDINLI (Balıkesir, CHP) 05.01.1978-02.01.1979

Hasan Fehmi GÜNEŞ (C. S. Üyesi, Sakarya, CHP) 16.01.1979-05.10.1979

Vecdi İLHAN (Kastamonu, CHP) 08.10.1979-12.11.1979

Dışişleri Bakanı

Ahmet Gündüz ÖKÇÜN (Eskişehir, CHP)

Maliye Bakanı

Ziya MÜEZZİNOĞLU (C. S. Üyesi, Kayseri, CHP)

Milli Eğitim Bakanı

Mustafa Necdet UĞUR (İstanbul, CHP)

Bayındırlık Bakanı

Şerafettin ELÇİ (Mardin, CHP)

Ticaret Bakanı

Teoman KÖPRÜLÜLER (Ankara, CHP)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Mete TAN (Afyonkarahisar, Bağımsız)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Tuncay MATARACI (Rize, Bağımsız)

Ulaştırma Bakanı

Güneş ÖNGÜT (Afyonkarahisar, Bağımsız)

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 05.01.1978-15.10.1979

Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 30.10.1979-12.11.1979

Çalışma Bakanı

Ahmet Bahir ERSOY (İstanbul, CHP)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Orhan ALP (Ankara, Bağımsız)

İşletmeler Bakanı

Yusuf Kenan BULUTOĞLU (Samsun, CHP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Deniz BAYKAL (Antalya, CHP)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Alev COŞKUN (İzmir, CHP)

İmar ve İskan Bakanı

Ahmet KARAASLAN (Malatya, Bağımsız) 05.01.1978-02.10.1979

Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 15.10.1979-30.10.1979

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı

Ali TOPUZ (İstanbul, CHP)

Orman Bakanı

Vecdi İLHAN (Kastamonu, CHP) 05.01.1978-08.10.1979

Ahmet ŞENER (Trabzon, CHP) 23.10.1979-08.11.1979

Gençlik ve Spor Bakanı

Yüksel ÇAKMUR (İzmir, CHP)

Sosyal Güvenlik Bakanı

Hilmi İŞGÜZAR (Sinop, Bağımsız) 05.01.1978-07.06.1979

Mehmet Salih YILDIZ (Van, CGP) 21.06.1979-12.11.1979

Kültür Bakanı

Ahmet Taner KIŞLALI (İzmir, CHP)

Yerel Yönetim Bakanı

Mahmut ÖZDEMİR (Sivas, CHP)