V. Demirel Hükümeti Bakanlar Kurulu 21.07.1977-05.01.1978

Başbakan

Süleyman DEMİREL (Isparta, AP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Alparslan TÜRKEŞ (Adana, MHP)

Devlet Bakanı

Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir, AP)

Devlet Bakanı

Süleyman Arif EMRE (İstanbul, MSP)

Devlet Bakanı

Sadi SOMUNCUOĞLU (Niğde, MHP)

Devlet Bakanı

Ali Şevki EREK (Tokat, AP) 21.07.1977-01.11.1977

Ertuğrul Ekrem CEYHUN (İstanbul, AP) 11.11.1977-05.01.1978

Adalet Bakanı

Necmettin CEVHERİ (Urfa, AP)

Milli Savunma Bakanı

Mehmet Saadettin BİLGİÇ (İstanbul, AP) 21.07.1977-18.10.1977

Turhan KAPANLI (C. S. Üyesi, Ankara, AP) 01.11.1977-05.01.1978

İçişleri Bakanı

Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP)

Dışişleri Bakanı

İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL (C. S. Üyesi, Bursa, AP)

Maliye Bakanı

Cihat BİLGEHAN (Balıkesir, AP)

Milli Eğitim Bakanı

Nahit MENTEŞE (Aydın, AP)

Bayındırlık Bakanı

Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana, AP)

Ticaret Bakanı

Agah Oktay GÜNER (Konya, MHP)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Cengiz GÖKÇEK (Gaziantep, MHP)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Gün SAZAK (TBMM dışından, MHP)

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Fehim ADAK (Mardin, MSP)

Ulaştırma Bakanı

Yılmaz ERGENEKON (Bursa, AP)

Çalışma Bakanı

İsmail Fehmi CUMALIOĞLU (İstanbul, MSP)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Oğuzhan ASİLTÜRK (Ankara, MSP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kamran İNAN (C. S. Üyesi, Bitlis, AP)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

İskender Cenap EGE (C. S. Üyesi, Aydın, AP)

İmar ve İskan Bakanı

Mehmet Recai KUTAN (Malatya, MSP)

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı

Turgut YÜCEL (Gümüşhane, AP)

Orman Bakanı

Sabahattin SAVCI (C. S. Üyesi, Diyarbakır, MSP)

Gençlik ve Spor Bakanı

Önol ŞAKAR (Manisa, AP) 21.07.1977-14.10.1977

Ali Şevki EREK (Tokat, AP) 01.11.1977-05.01.1978

Kültür Bakanı

Avni AKYOL (Bolu, AP)

Gençlik ve Spor Bakanı

Turhan KAPANLI (C. S. Üyesi, Ankara, AP) 21.07.1977-01.11.1977

Mehmet İlhami ERTEM (Edirne, AP) 11.11.1977-05.01.1978