II. Ecevit Hükümeti Bakanlar Kurulu 21.06.1977-21.07.1977

Başbakan

Bülent ECEVİT (Zonguldak)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Orhan Ferruh EYÜPOĞLU (İstanbul)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turan GÜNEŞ (Kocaeli)

Devlet Bakanı

Lütfi DOĞAN (Malatya)

Devlet Bakanı

Yusuf Kenan BULUTOĞLU (Samsun)

Adalet Bakanı

Selçuk ERVERDİ (Erzurum)

Milli Savunma Bakanı

Hasan Esat IŞIK (Bursa)

İçişleri Bakanı

Mustafa Necdet UĞUR (İstanbul)

Dışişleri Bakanı

Ahmet Gündüz ÖKÇÜN (Eskişehir)

Maliye Bakanı

Besim ÜSTÜNEL (C. S. Üyesi)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

Mustafa ÜSTÜNDAĞ (Konya)

Bayındırlık Bakanı

Abdülkerim ZİLAN (Siirt)

Ticaret Bakanı

Ziya MÜEZZİNOĞLU (C. S. Üyesi, Kayseri)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Celal ERTUĞ (Elazığ)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Mehmet CAN (Adana)

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Fikret GÜNDOĞAN (C. S. Üyesi, İstanbul)

Ulaştırma Bakanı

Erol ÇEVİKÇE (Amasya)

Çalışma Bakanı

Ahmet Bahir ERSOY (İstanbul)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Tarhan ERDEM (İstanbul)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Neşet AKMANDOR (C. S. Üyesi, Bolu)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Altan ÖYMEN (Ankara)

İmar ve İskan Bakanı

Erol TUNCER (Gümüşhane)

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı

Ali TOPUZ (İstanbul)

Orman Bakanı

Vecdi İLHAN (Kastamonu)

Gençlik ve Spor Bakanı

Yüksel ÇAKMUR (İzmir)

Gençlik ve Spor Bakanı

Hayrettin UYSAL (Sakarya)