III. İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu 
03.03.1925-01.11.1927

Başvekil

Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya)

Dahiliye Vekili

Mehmet Cemil UYBADIN (Tekirdağ)

Hariciye Vekili

Tevfik Rüştü ARAS (İzmir)

Müdafaai Milliye Vekili

Mehmet Recep PEKER (Kütahya)

Adliye Vekili

Mahmut Esat BOZKURT (İzmir)

Nafıa Vekili

Süleyman Sırrı Bey (İstanbul) 03.03.1925-16.12.1925

Behiç ERKİN (İstanbul) 14.01.1926-01.11.1927

Maliye Vekili

Hasan SAKA (Trabzon) 03.03.1925-13.07.1926

Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 13.07.1926-01.11.1927

Ticaret Vekili

Ali CENANİ (Gaziantep) 03.03.1925-17.05.1926

Mustafa Rahmi KÖKEN (İzmir) 17.05.1926-01.11.1927

Sıhhiye Vekili

Refik SAYDAM (İstanbul)

Bahriye Vekili

İhsan ERYAVUZ (Cebelübereket)

Maarif Vekili

Hamdullah Suphi TANRIÖVER (İstanbul) 03.03.1925-21.12.1925

Mustafa Necati UĞURAL (İzmir) 21.12.1925-01.11.1927

Ziraat Vekili

Mehmet Sabri TOPRAK (Saruhan)