IV. Demirel Hükümeti Bakanlar Kurulu 31.03.1975-21.06.1977

Başbakan

Süleyman DEMİREL (Isparta, AP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turhan FEYZİOĞLU (Kayseri, CGP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Alparslan TÜRKEŞ (Adana, MHP)

Devlet Bakanı

Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir, AP)

Devlet Bakanı

Hasan AKSAY (İstanbul, MSP)

Devlet Bakanı

Mustafa Kemal ERKOVAN (Ankara, MHP) 31.03.1975-30.04.1977

Osman ALBAYRAK (C. S. Üyesi, Kütahya) 30.04.1977-21.06.1977

Devlet Bakanı

Mehmet Gıyasettin KARACA (Erzurum, AP)

Adalet Bakanı

İsmail MÜFTÜOĞLU (Sakarya, MSP) 31.03.1975-11.04.1977

Zeyyat BAYKARA (C. S. Kontenjan Üyesi) 11.04.1977-21.06.1977

Milli Savunma Bakanı

Ferit MELEN (C. S. Üyesi, Van, CGP)

İçişleri Bakanı

Oğuzhan ASİLTÜRK (Ankara, MSP) 31.03.1975-11.04.1977

Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C. S. Kontenjan Üyesi) 11.04.1977-21.06.1977

Dışişleri Bakanı

İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL (C. S. Üyesi, Bursa, AP)

Maliye Bakanı

Yılmaz ERGENEKON (İzmir, AP)

Milli Eğitim Bakanı

Ali Naili ERDEM (İzmir, AP)

Bayındırlık Bakanı

Fehim ADAK (Mardin, MSP)

Ticaret Bakanı

Halil BAŞOL (Tekirdağ, AP)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Kemal DEMİR (Bolu, CGP) 31.03.1975-19.04.1977

Vefa TANIR (Konya, CGP) 19.04.1977-21.06.1977

Gümrük ve Tekel Bakanı

Orhan ÖZTRAK (TBMM dışından, CGP)

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP)

Ulaştırma Bakanı

Nahit MENTEŞE (Aydın, AP) 31.03.1975-11.04.1977

İbraim AYSOY(Mardin, Bağımsız) 11.04.1977-21.06.1977

Çalışma Bakanı

Ahmet Tevfik PAKSU (Kahramanmaraş, MSP) 31.03.1975-10.11.1976

Şevket KAZAN (Kocaeli, MSP) 16.11.1976-21.06.1977

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Abdülkerim DOĞRU (Kars, MSP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana, AP)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Lütfi TOKOĞLU (C. S. Üyesi, Kocaeli, AP) 31.03.1975-11.04.1977

Nahit MENTEŞE (Aydın, AP) 11.04.1977-21.06.1977

İmar ve İskan Bakanı

Nurettin OK (Çankırı, AP)

Köyişleri Bakanı

Vefa POYRAZ (C. S. Üyesi, İstanbul, AP)

Orman Bakanı

Turhan KAPANLI (C. S. Üyesi, Ankara, AP)

Gençlik ve Spor Bakanı

Ali Şevki EREK (Tokat, AP)

Kültür Bakanı

Rıfkı DANIŞMAN (Erzurum, AP)

Sosyal Güvenlik Bakanı

Ahmet Mahir ABLUM (Kütahya, AP)