Irmak Hükümeti Bakanlar Kurulu 17.11.1974-31.03.1975

Başbakan

Mahmut Sadi IRMAK (C. S. Kontenfan Üyesi)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Zeyyat BAYKARA (C. S. Kontenjan Üyesi)

Devlet Bakanı

Mehmet ÖZGÜNEŞ (C. S. Üyesi)

Devlet Bakanı

Muslih FER (TBMM dışından)

Devlet Bakanı

Mehmet Salih YILDIZ (Van)

Adalet Bakanı

Mehmet Hayri MUMCUOĞLU (C. S. Üyesi, Tekirdağ)

Milli Savunma Bakanı

MEHMET İLHAMİ SANCAR(istanbul)

İçişleri Bakanı

Mukadder ÖZTEKİN (C. S. Üyesi, Adana)

Dışişleri Bakanı

Melih ESENBEL (TBMM dışından)

Maliye Bakanı

Bedri GÜRSOY (TBMM dışından)

Milli Eğitim Bakanı

Safa REİSOĞLU (TBMM dışından)

Bayındırlık Bakanı

Vefa TANIR (Konya)

Ticaret Bakanı

HALUK CILLOV (TBMM dışından)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Kemal DEMİR (Bolu)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Baran TUNCER (TBMM dışından)

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Reşat AKTAN (TBMM dışından)

Ulaştırma Bakanı

Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C. S. Kontenjan Üyesi)

Çalışma Bakanı

Turhan ESENER (TBMM dışından)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Mehmet GÖLHAN (TBMM dışından)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Erhan IŞIL (TBMM dışından)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

İlhan EVLİYAOĞLU (TBMM dışından)

İmar ve İskan Bakanı

Selahattin BABÜROĞLU (C. S. Kontenjan Üyesi)

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı

İsmail Hakkı AYDINOĞLU (TBMM dışından)

Orman Bakanı

Fikret SAATÇİOĞLU (TBMM dışından)

Gençlik ve Spor Bakanı

Zekai BALOĞLU (TBMM dışından)

Kültür Bakanı

Hayriye Ayşe Nermin NEFTÇİ (TBMM dışından)

Gençlik ve Spor Bakanı

Sadık ŞİDE (TBMM dışından)