I. Ecevit Hükümeti Bakanlar Kurulu 26.01.1974-17.11.1974

Başbakan

Bülent ECEVİT (Zonguldak, CHP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP)

Devlet Bakanı

Orhan Ferruh EYÜPOĞLU (İstanbul, CHP)

Devlet Bakanı

İsmail Hakkı BİRLER (Tokat, CHP)

Devlet Bakanı

Süleyman Arif EMRE (İstanbul, MSP)

Adalet Bakanı

Şevket KAZAN (Kocaeli, MSP)

Milli Savunma Bakanı

Hasan Esat IŞIK (Bursa, CHP)

İçişleri Bakanı

Oğuzhan ASİLTÜRK (Ankara, MSP)

Dışişleri Bakanı

Turan GÜNEŞ (Kocaeli, CHP)

Maliye Bakanı

Deniz BAYKAL (Antalya, CHP)

Milli Eğitim Bakanı

Mustafa ÜSTÜNDAĞ (Konya, CHP)

Bayındırlık Bakanı

Erol ÇEVİKÇE (Adana, CHP)

Ticaret Bakanı

Fehim ADAK (Mardin, MSP)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Selahattin CİZRELİOĞLU (C. S. Üyesi, Diyarbakır, CHP)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Mahmut TÜRKMENOĞLU (İzmir, CHP)

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP)

Ulaştırma Bakanı

Hasan Ferda GÜLEY (Ordu, CHP)

Çalışma Bakanı

Önder SAV (Ankara, CHP)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Abdülkerim DOĞRU (Kars, MSP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Cahit KAYRA (Ankara, CHP)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Orhan BİRGİT (İstanbul, CHP)

İmar ve İskan Bakanı

Ali TOPUZ (İstanbul, CHP)

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı

Mustafa OK (Manisa, CHP)

Orman Bakanı

Ahmet ŞENER (Trabzon, CHP)

Gençlik ve Spor Bakanı

Muslihittin Yılmaz METE (C. S. Üyesi, Adana, CHP)