Talu Hükümeti Bakanlar Kurulu 15.04.1973-26.01.1974

Başbakan

Mehmet Naim TALU (C. S. Kontenjan Üyesi)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Nizamettin ERKMEN (Giresun, AP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kemal SATIR (Adana, CGP)

Devlet Bakanı

İsmail Hakkı TEKİNEL (İstanbul, AP)

Devlet Bakanı

İlhan ÖZTRAK (CGP,TBMM dışından)

Adalet Bakanı

Mehmet Hayri MUMCUOĞLU (C. S. Üyesi, Tekirdağ, Bağımsız)

Milli Savunma Bakanı

Mehmet İlhami SANCAR (İstanbul, CGP)

İçişleri Bakanı

Mukadder ÖZTEKİN (C. S. Üyesi, Adana, Bağımsız)

Dışişleri Bakanı

Ümit Haluk BAYÜLKEN (TBMM Dışından)

Maliye Bakanı

Sadık Tekin MÜFTÜOĞLU (Zonguldak, AP)

Milli Eğitim Bakanı

Orhan DENGİZ (Uşak, AP)

Bayındırlık Bakanı

Nurettin OK (Çankırı, AP)

Ticaret Bakanı

Ahmet TÜRKEL (Bursa, AP)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Vefa TANIR (Konya, CGP)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Fethi ÇELİKBAŞ (C. S. Kontenjan Üyesi, CGP)

Tarım Bakanı

Ahmet Nusret TUNA (C. S. Üyesi, Kastamonu, AP)

Ulaştırma Bakanı

Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C. S. Kontenjan Üyesi)

Çalışma Bakanı

Ali Naili ERDEM (İzmir, AP)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Nuri Kemal BAYAR (Sakarya, AP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kemal DEMİR (Bolu, CGP)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Ahmet İhsan KIRIMLI (Balıkesir, AP)

İmar ve İskan Bakanı

Mehmet Nebil OKTAY (Siirt, CGP)

Köyişleri Bakanı

Orhan KÜRÜMOĞLU (C. S. Üyesi, Bitlis, AP)

Orman Bakanı

İsa Hisan BİNGÖL (C. S. Üyesi, Muş, AP)

Gençlik ve Spor Bakanı

Ali Celalettin COŞKUN (C. S. Üyesi)